To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Teithio O Amgylch

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi dod mewn car. Mae digon o ddewis os ydych am ddefnyddio cludiant cyhoeddus i deithio o amgylch ein rhanbarth. Hyd yn oed os ydych wedi cyrraedd mewn car mae sawl rheswm da pam y dylech ei barcio, ymlacio a gadael i rywun arall eich gyrru.

Gwasanaethau bws/trên lleol. Mae digonedd ohonynt ac maen nhw’n hawdd eu defnyddio. Mae copïau o’r amserlen fysiau/trenau ar gael yn y Canolfannau Croeso. Neu ewch i www.conwy.gov.uk

Mae gwybodaeth am gludiant cyhoeddus yng Nghymru ar gael gan Traveline Cymru

Rheilffordd Dyffryn Conwy. Mae’r rheilffordd olygfaol hon yn mynd o Landudno i galon Eryri – y ffordd berffaith o deithio os ydych am fwynhau diwrnod yn y mynyddoedd.

Tocyn Crwydro Gogledd Cymru. Dyma’r union beth i deithio bron yn ddiderfyn ar drenau a bysiau yng Ngogledd Cymru – a byddwch yn arbed arian hefyd.

Tocyn Crwydro Cymru. Dyma’r fargen orau: gallwch deithio’n ddiderfyn o unrhyw brif orsaf drenau yng Nghymru ac ar y rhan fwyaf o wasanaethau bysiau.

Teithio o’r orsaf drenau. Ewch i http://www.traintaxi.co.uk/

Sherpa’r Wyddfa. Dewiswch ffordd werdd o deithio. Parciwch y car a neidiwch ar fws Sherpa’r Wyddfa ym Metws-y-Coed. Mae’r bysiau yn cynnig gwasanaeth defnyddiol, hwylus ac eco-gyfeillgar i grwydro’r Wyddfa sy’n ddelfrydol ar gyfer cerddwyr neu ymwelwyr. I gael rhagor o wybodaeth ewch i un o’r Canolfannau Croeso neu cliciwch yma.

Ar ddwy olwyn. Mae gennym rai o lwybrau beicio gorau a mwyaf amrywiol y Deyrnas Unedig. Dewch â’ch beic eich hun – neu llogwch feic ar ôl i chi gyrraedd. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, neu oddi ar wefan Beicio Conwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.