To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Canolfannau Croeso (a Phwyntiau Gwybodaeth)

Wyddoch chi beth maen nhw’n ei ddweud? I gael y cyngor gorau, gofynnwch i’r bobl leol. Rydym yn mynd un cam yn well na hynny oherwydd, yn ogystal â rhoi cyngor ar y llefydd i fynd a’r pethau i’w gwneud, mae ein Canolfannau Croeso hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau defnyddiol eraill:

  • Archebu llety ymlaen llaw neu ar ôl cyrraedd
  • Archebu tocynnau theatr a thripiau coetsis
  • Gwerthu anrhegion/swfenîrs a thocynnau ar gyfer rhai digwyddiadau lleol a thripiau cychod
  • Cyngor ar gludiant lleol
  • Dosbarthu mapiau ac arweinlyfrau – am ddim ac ar werth

Betws-y-Coed Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri

Conwy

Llandudno

Mae Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr (dim gwasanaeth archebu) hefyd ar gael yn y mannau canlynol:

Canolfan Happy Faces Llandrillo-yn-Rhos LL28 4EP.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.