To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Sut I Gyrraedd Yma

Dyma un o’n manteision pennaf – gallwch gyrraedd yr ardal yn gyflym ac yn hwylus wrth deithio ar y ffordd neu’r rheilffordd o’r rhan fwyaf o’r Deyrnas Unedig. Felly beth am ffarwelio â theithiau hirfaith sy’n llosgi galwyni o danwydd, ciwiau meysydd awyr a ehediadau a ganslwyd.

Mewn car.
Mae ffordd gyflym yr A55 ar hyd yr arfordir yn cysylltu â rhwydwaith traffyrdd Gogledd-orllewin Lloegr. O gyfeiriad Canolbarth Lloegr a De Lloegr defnyddiwch yr M6, yr M5 a’r M1. Os ydych am fwynhau taith olygfaol o Ganolbarth Lloegr dilynwch yr A5 trwy’r Amwythig a Llangollen.

Gwybodaeth am y ffyrdd/cyfrifwr pellter: www.theaa.com, www.rac.co.uk

Newyddion traffig diweddaraf: http://www.traffic-wales.com/

Ar drên.
Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn cyrraedd ein cyrchfannau arfordirol poblogaidd o bob rhan o Brydain ymron. Mae gan Virgin Trains, er enghraifft, wasanaeth uniongyrchol o orsaf Euston Llundain i Landudno. Ar yr arfordir mae gorsafoedd ym Mhensarn, Bae Colwyn, Conwy, Penmaenmawr a Llanfairfechan. I’r tir, mae Rheilffordd Dyffryn Conwy yn mynd o Landudno i Fetws-y-Coed a thu hwnt.

www.nationalrail.co.uk

www.virgintrains.co.uk

www.arrivatrainswales.co.uk

www.conwyvalleyrailway.co.uk

I ymwelwyr o dramor, mae BritRail Pass yn cynnig dull rhad o deithio ledled y Deyrnas Unedig (rhaid prynu’r tocyn cyn gadael eich gwlad).

Ar fws.
Mae rhwydwaith National Express yn gwasanaethu y rhan fwyaf o drefi’r Deyrnas Unedig, ac yn aros yn Llandudno a chyrchfannau arfordirol eraill yng Ngogledd Cymru.

Mae bysiau lleol yn gwasanaethu prif bentrefi ardal Hiraethog. I gael manylion pellach ewch i wefan Traveline Cymru .

Ar y môr.
Mae Irish Ferries a Stena Line yn cynnig gwasanaethau cyflym rheolaidd o Ddulyn i Gaergybi.

Yn yr awyr.
Mae nifer o feysydd awyr cyfleus â chysylltiadau cludiant da yn agos, megis Manceinion, Lerpwl, a Birmingham .

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.