To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Grŵp Llywio Cyrchfan Conwy

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yn Sir Conwy? 


Hoffech chi gymryd fwy o ran yng ngwaith Cyrchfan Conwy a’n helpu ni i yrru yn ein blaenau tuag at lwyddiant, ffyniant a chyfleoedd i’n trigolion?

Rydym ni, yn unol â chylch gorchwyl Grŵp Llywio Cyrchfan Conwy, ar fin ethol Grŵp Llywio newydd.

Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r profiad a’r ymrwymiad angenrheidiol i fod yn rhan o’r grŵp, yna mae arnom ni eisiau clywed gennych chi. Darllenwch y dogfennau isod i gael mwy o wybodaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 26 Ionawr 2017.

Llythyr Cais

Strwythur Grŵp Llywio Cyrchfan Conwy

Cylch Gorchwyl y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.