To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Teithiau Coetsis A Grwpiau

Mae gennym gryn brofiad o groesawu grwpiau. Wedi’r cyfan, rydym wedi bod wrthi ers cryn amser.

Nid oes yn rhaid i chi edrych yn bell i weld pam ein bod mor boblogaidd. Yma mae rhai o ardaloedd arfordirol a gwledig gorau Prydain – does ond angen crybwyll apêl unigryw glan-môr Llandudno a mynyddoedd godidog Eryri. Mae’r cyfan o fewn cyrraedd hwylus hefyd – dim ond 20 milltir sydd o’r arfordir i gyrchfan fynyddig Betws-y-Coed, a dim ond 28 milltir o Landudno i droed yr Wyddfa.

Ar ben hynny, rydym o fewn cyrraedd hwylus i rwydwaith ffyrdd a rheilffyrdd gwych. A phan fydd grwp neu griw eich bws yn cyrraedd byddant yn darganfod pob math o weithgareddau, atyniadau ac adloniant ar garreg y drws, yn cynnwys cestyll a gerddi sydd ymhlith y gorau yn y byd, cyrsiau golff a theatrau.

Mae ein gwestai – yn enwedig mewn llefydd megis Llandudno a Betws-y-Coed – yn barod i groesawu grwpiau ac yn brofiadol iawn wrth gwrdd â’u hanghenion arbennig. Maen nhw’n hyblyg hefyd – gallwch aros am noson, ychydig ddyddiau neu wythnos – a byddant yn hapus iawn i roi cyngor wrth drefnu eich taith.

Mae trefnu tripiau dydd yn bleser gan fod dewis eang o lefydd i ymweld â hwy sydd o fewn cyrraedd hwylus. Ac ar gyfer grwpiau arbenigol mae digonedd o ddewis – gallwn gynnig ymweliadau ar themâu megis gerddi a golff, treftadaeth a gweithgareddau awyr agored.

Rydym yn aros yn eiddgar amdanoch i roi arweiniad a chyngor ynghylch eich ymweliad grwp. Cysylltwch â ni yma tourism@conwy.gov.uk.

I gael manylion am barcio bysiau yn ardal y wefan ewch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.