To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cynadleddau A Theithiau Busnes

Mae’r cyfan yma – y gwestai a’r cyfleusterau cynadledda, a’r lleoliad. Ac wrth gwrs, mae gennym yr ‘ychwanegolion’ hollbwysig hynny o ran golygfeydd a gweithgareddau, atyniadau ac adloniant, sy’n galluogi cynadleddau a chyfarfodydd busnes i fynd â’r maen i’r wal.

Yma yn Llandudno y ceir y dewis gorau o westai yng Nghymru. Ac mae pob un ohonynt yn gweithredu gydag agwedd gadarnhaol, broffesiynol ac arbenigol – rhinweddau sy’n sail i gynadleddau a chyfarfodydd busnes llwyddiannus.

Nid y gwestai yn unig sy’n chwarae eu rhan. Gall Llandudno gynnig gwasanaeth arbennig i weithgareddau busnes mawr hefyd diolch i Venue Cymru, adeilad gwych ar lan y môr sydd bellach yn cynnig mwy nag erioed, diolch i waith adnewyddu gwerth £10.7-miliwn. Mae’r ganolfan bellach yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, gan sicrhau ei dyfodol fel man cyfarfod eiconig ar gyfer grwpiau o bump i 5,000 o gynadleddwyr.

Mae ‘mawr a bach’ yn thema barhaus yma. Gallwn ymdopi â phopeth, o gyfarfodydd bach i gynadleddau enfawr, o ddigwyddiadau adeiladu-tîm i deithiau ôl-gynhadledd. Mae bywyd awyr agored Eryri ar garreg y drws, ynghyd â chestyll a thraethau, trefi hanesyddol a chyrsiau golff heriol. Ac ar ben hynny, rydym mewn lleoliad hygyrch iawn, o fewn awr neu ddwy i’r rhan fwyaf o brif ganolfannau poblog y Deyrnas Unedig, gyda chysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd cyflym a chyson. 

Ar ôl i chi gyrraedd, byddwch yn gwybod eich bod mewn lle gwahanol. Nid yn unig yr arfordir (tywodlyd iawn), a’r mynyddoedd (uchel iawn) sy’n wahanol. Rydym yn cynnig croeso a gwasanaeth Cymreig a Chymraeg hefyd. Croeso. 

I gael cyngor a gwybodaeth am eich cynhadledd neu gyfarfod busnes nesaf cysylltwch â ni: tourism@conwy.gov.uk.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.