To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Gwybodaeth Teithio Bws ar gyfer Gogledd Cymru

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Rydym am i chi fwynhau eich gwyliau yn Sir Conwy a manteisio ar yr hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig. Edrychwch ar ein tudalennau gwybodaeth am deithio, a’r manylion am y Canolfannau Croeso yng Ngogledd Cymru.

Beth am fanteisio ar ein Cynllunydd Taith hwylus, arlein hefyd – mae’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio gwyliau gwych yng Ngogledd Cymru.

Sut i ddefnyddio’r Cynllunydd Taith

A oes angen help arnoch i gynllunio eich gwyliau byr delfrydol yn Sir Conwy? Mae’n hawdd cynllunio eich ymweliad gan ddefnyddio ein Cynllunydd Taith personol arlein, sy’n cynnwys mapiau ac amcangyfrif o’r pellterau rhwng lleoliadau.

Yn syml iawn cliciwch ar y symbol '+ Taith' ar ochr dde uchaf pob rhestr ar ein gwefan a bydd hyn yn ychwanegu eich llety, atyniad ymelwyr, digwyddiad, gweithgaredd neu fwyty dewisol i’ch taith bersonol.

 

Trwy glicio ar y gorchmynion yn y blwch ‘Fy Nhaith’ ar waelod y golofn ar yr ochr dde i’r sgrîn, gallwch edrych ar eich taith, newid trefn yr eitemau, ychwanegu neu ddileu eitemau, gwneud nodiadau, argraffu, ebostio neu gadw eich taith er mwyn edrych ar y manylion rywbryd yn y dyfodol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.