To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Llanrwst - tref farchnad hanesyddol

Trefi a Phentrefi

Mae gennym ddewis arbennig o drefi a phentrefi, cyrchfannau glan-môr, a chuddfannau mynyddig. Mae ein profiadau ‘glan-môr’ yn amrywio o atyniadau graenus – a chlasurol – tref Fictoraidd Llandudno i bleserau’r ffair mewn mannau megis Towyn a Bae Cinmel. Mae gennym gyrchfannau mawr (gwych ar gyfer siopa a chodi cestyll tywod) a chyrchfannau bychain (gwych ar gyfer mynd am dro a gwylio’r machlud haul anhygoel), trefi hanesyddol megis Conwy a’i chastell, glannau ffasiynol megis Deganwy a datblygiad glan-môr Bae Colwyn sy’n cynnwys canolfan chwaraeon dwr cyffrous a thraeth newydd sbon.

I gyfeiriad y tir mawr teithiwch drwy Ddyffryn Conwy, coridor gwyrdd godidog sy’n arwain o’r môr i fynyddoedd Eryri. Peidiwch da chi â rhuthro, mae’r dyffryn a’r ardal amgylchynol yn gartref i nifer o bentrefi tlws a threfi gwledig hardd megis Llanrwst. Mae’r lle yn llawn hanes ac atyniadau, yn cynnwys sêr go iawn megis Gardd Bodnant.

Ar un ochr i’r dyffryn mae llethrau o rostiroedd grug, llynnoedd a choedwigoedd Mynydd Hiraethog. Nid ydym yn ymddiheuro am roi sylw arbennig i’r ucheldir hwn. Mae’r darn hwn o dir yn cael ei esgeuluso’n aml, ac fe allech golli cyfle i ddysgu mwy am yr ardal swynol a hardd hon a’i phentrefi bychain, traddodiadol sy’n werth chweil eu darganfod.

Mae pawb wedi clywed sôn am Fetws-y-Coed. Dyma’r cyrchfan fynyddig sy’n ticio’r blychau i gyd – lleoliad gwych ger y porth i Eryri, cyfleusterau gwych a siopau gwych. Nid yw’n syndod bod y lle’n brysur trwy gydol y flwyddyn.

Beth yw eich hoff lefydd yn Sir Conwy? Cysylltwch â ni drwy Facebook a Twitter.

Uchafbwyntiau

Llandudno Pier

Pier Llandudno

Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

Hwyl i'r holl deulu.

Tramffordd y Gogarth

Tramffordd y Gogarth

Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros…

Venue Cymru

Venue Cymru

Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

Theatr â 1500 o seddi .

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.