To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Towyn a Bae Cinmel

Towyn a Bae Cinmel

Y pleser o gerdded ar y traeth ym Mae Cinmel

Towyn a Bae Cinmel

Yn gryno. Tywod a hwyl glan-môr clasurol i’r teulu.

Mae milltir ar ôl milltir o draeth tywodlyd eang yn rhedeg ar hyd arfordir y gogledd ym Mae Cinmel a Thowyn. Mae’r ddau le yn rhannu nodweddion sy’n eu gwneud yn fythol boblogaidd ar gyfer gwyliau i’r teulu – cestyll tywod a ffeiriau pleser, ceffylau bach a chandi-fflos. Ond mae rhai gwahaniaethau …

Mae Bae Cinmel yn denu pobl sy’n mwynhau chwaraeon dwr yn ogystal â’r rheini sydd am fynd i badlo neu ymdrochi. Mae canwio a hwylfyrddio yn boblogaidd ac mae yma ganolfan barcudfyrddio penigamp lle gallwch dderbyn hyfforddiant a llogi offer. Mae’r rheini sy’n hoffi hwylio a physgota yn anelu am harbwr tlws Bae Cinmel, ond os yw’n well gennych gadw eich traed ar dir sych mae Canolfan Hamdden Y Morfa yn cynnig neuadd chwaraeon aml-bwrpas, dau gwrt sboncen ac ardal chwaraeon allanol aml-ddefnydd.

Mae tref Towyn y drws nesaf yn lle prysur, gyda difyrion ac adlonant ger y traeth, traethau tywodlyd gwych a siopau da. Mae dau atyniad lleol yn denu’r tyrfaoedd. Ym Mharc Hamdden Tir Prince gallwch fwynhau cyfuniad anghyffredin o rasus harnais dull Americanaidd a pharc difyrwch mawr gyda nifer o reidiau – yn ogystal â marchnad allanol wythnosol fwyaf Gogledd Cymru. A phe na bai hynny’n ddigon, mae Parc Hwyl Knightley’s yn ganolfan ddifyrion gyflawn, yn cynnig popeth o gymeriadau mewn gwisgoedd i ffair bleser gyffrous ar gyfer y teulu.

Dod o hyd i lety yn Nhowyn a Bae Cinmel a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Bwthyn Garreg Lwyd

Ychwanegu Bwthyn Garreg Lwyd i'ch Taith

Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n...

Seashells

Seashells

Ychwanegu Seashells i'ch Taith

Rhandy llawr gwaelod gyda 2 ystafell wely, sydd wedi’i ddodrefnu’n chwaethus. Nifer...

Winchmore Hotel, Llandudno

Winchmore Hotel

Ychwanegu Winchmore Hotel i'ch Taith

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein...

Venue Cymru Llandudno

Venue Cymru

Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

Theatr â 1500 o seddi .

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.