To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Towyn a Bae Cinmel

Towyn a Bae Cinmel

Y pleser o gerdded ar y traeth ym Mae Cinmel

Towyn a Bae Cinmel

Yn gryno. Tywod a hwyl glan-môr clasurol i’r teulu.

Mae milltir ar ôl milltir o draeth tywodlyd eang yn rhedeg ar hyd arfordir y gogledd ym Mae Cinmel a Thowyn. Mae’r ddau le yn rhannu nodweddion sy’n eu gwneud yn fythol boblogaidd ar gyfer gwyliau i’r teulu – cestyll tywod a ffeiriau pleser, ceffylau bach a chandi-fflos. Ond mae rhai gwahaniaethau …

Mae Bae Cinmel yn denu pobl sy’n mwynhau chwaraeon dwr yn ogystal â’r rheini sydd am fynd i badlo neu ymdrochi. Mae canwio a hwylfyrddio yn boblogaidd ac mae yma ganolfan barcudfyrddio penigamp lle gallwch dderbyn hyfforddiant a llogi offer. Mae’r rheini sy’n hoffi hwylio a physgota yn anelu am harbwr tlws Bae Cinmel, ond os yw’n well gennych gadw eich traed ar dir sych mae Canolfan Hamdden Y Morfa yn cynnig neuadd chwaraeon aml-bwrpas, dau gwrt sboncen ac ardal chwaraeon allanol aml-ddefnydd.

Mae tref Towyn y drws nesaf yn lle prysur, gyda difyrion ac adlonant ger y traeth, traethau tywodlyd gwych a siopau da. Mae dau atyniad lleol yn denu’r tyrfaoedd. Ym Mharc Hamdden Tir Prince gallwch fwynhau cyfuniad anghyffredin o rasus harnais dull Americanaidd a pharc difyrwch mawr gyda nifer o reidiau – yn ogystal â marchnad allanol wythnosol fwyaf Gogledd Cymru. A phe na bai hynny’n ddigon, mae Parc Hwyl Knightley’s yn ganolfan ddifyrion gyflawn, yn cynnig popeth o gymeriadau mewn gwisgoedd i ffair bleser gyffrous ar gyfer y teulu.

Dod o hyd i lety yn Nhowyn a Bae Cinmel a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Porth Llywd Pottery, Tal y Bont

Crochenwaith Porth Llwyd

Ychwanegu Crochenwaith Porth Llwyd  i'ch Taith

Crochenwaith stiwdio, gyda dewis helaeth o grochenwaith caled a phorslen. Wedi ei...

Escape Boutique B&B, Llandudno

Gwely a Brecwast Escape

Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

Escape yw gwesty bwtîc cyfoes cyntaf Llandudno. Mae’n fila Fictoraidd unigryw,...

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Ychwanegu Llandudno Ski & Snowboard Centre i'ch Taith

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira...

Alison Bradley Gallery, Betws y Coed

Alison Bradley Gallery

Ychwanegu Alison Bradley Gallery i'ch Taith

Gellir dod o hyd i’r Alison Bradley Gallery, a sefydlwyd yn 2008, yng nghanol...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.