To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Penmachno

Penmachno

Tŷ Mawr Wybrnant - man geni William Morgan

Penmachno

Yn gryno. Pentref sy’n cuddio yng nghanol y bryniau a’r coed – ac yn werth chweil ei ddarganfod. 

I fwynhau’r golygfeydd gorau, teithiwch i Benmachno ar hyd y ffordd fynyddig gul o Ffestiniog sy’n plymio’n sydyn i unigedd Dyffryn Machno (os nad ydych yn hoffi uchder, dewiswch y ffordd isaf o gyfeiriad Betws-y-Coed). Tyfodd y pentref hwn o amgylch y bont dros Afon Machno, sy’n dyddio o’r 18fed ganrif, ac mae’r eglwys yn gartref i gasgliad arbennig o gerrig beddau Cristonogol cynnar.

Mae Penmachno yn ganolfan dda ar gyfer cerdded, marchogaeth ac, yn fwyaf arbennig, beicio mynydd, ac mae rhwydwaith o lwybrau golygfaol i feicwyr o bob gallu yng Nghoedwig Penmachno. Gall cerddwyr deithio ychydig filltiroedd ymhellach i gyfeiriad y gogledd i’r fan prydferth lle mae afonydd Machno a Chonwy yn cyfarfod a cheir cyfres o raeadrau dramatig. Mae Rhaeadr Conwy yn olygfa arbennig o hardd, yn disgyn i lawr y ceunant coediog serth cyn llifo i Ffos Noddyn ger Betws-y-Coed.

Mae Penmachno yn le gwych i bererinion. Yn y bryniau i’r gorllewin mae man sy’n gysegredig i ddiwylliant Cymru. Ffermdy carreg di-nod yw’r lleoliad hwnnw, ond mae iddo arwyddocâd symbolaidd enfawr. Ty Mawr Wybrnant, sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, oedd man geni William Morgan tua’r flwyddyn 1540.  Ef oedd yr esgob a gyfeithiodd y Beibl i’r Gymraeg, gan sicrhau dyfodol yr iaith. Mae’r ffermdy wedi ei adfer a’i ddodrefnu yn arddull yr 16eg ganrif, ac yn gartref i gasgliad o Feiblau – rhoddion o bob cwr o’r byd – yn cynnwys, wrth gwrs, cyfieithiad gwreiddiol 1588, sef ‘y llyfr pwysicaf o bosibl yn hanes y Gymraeg a’i llenyddiaeth’.

Dod o hyd i lety ym Mhenmachno a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Bryn Haf

Bryn Haf

Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

Lleoliad Canolog Da

Underground Adventures, Betws y Coed

Go Below Underground Adventures

Ychwanegu Go Below Underground Adventures i'ch Taith

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy…

Four Saints - Brig-y-Don Hotel

Four Saints Brig-y-Don Hotel

Ychwanegu Four Saints Brig-y-Don Hotel i'ch Taith

Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

Castell Conwy

Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

Wedi’i adeiladu ar gyfer y Brenin Edward I rhwng 1283 a 1287, mae cynllun Meistr…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.