To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Penmachcno

Penmachcno

Fairy Glen, ger Betws-y-Coed

Penmachno

Yn gryno. Pentref sy’n cuddio yng nghanol y bryniau a’r coed – ac yn werth chweil ei ddarganfod. 

I fwynhau’r golygfeydd gorau, teithiwch i Benmachno ar hyd y ffordd fynyddig gul o Ffestiniog sy’n plymio’n sydyn i unigedd Dyffryn Machno (os nad ydych yn hoffi uchder, dewiswch y ffordd isaf o gyfeiriad Betws-y-Coed). Tyfodd y pentref hwn o amgylch y bont dros Afon Machno, sy’n dyddio o’r 18fed ganrif, ac mae’r eglwys yn gartref i gasgliad arbennig o gerrig beddau Cristonogol cynnar.

Mae Penmachno yn ganolfan dda ar gyfer cerdded, marchogaeth ac, yn fwyaf arbennig, beicio mynydd, ac mae rhwydwaith o lwybrau golygfaol i feicwyr o bob gallu yng Nghoedwig Penmachno. Gall cerddwyr deithio ychydig filltiroedd ymhellach i gyfeiriad y gogledd i’r fan prydferth lle mae afonydd Machno a Chonwy yn cyfarfod a cheir cyfres o raeadrau dramatig. Mae Rhaeadr Conwy yn olygfa arbennig o hardd, yn disgyn i lawr y ceunant coediog serth cyn llifo i Ffos Noddyn ger Betws-y-Coed.

Mae Penmachno yn le gwych i bererinion. Yn y bryniau i’r gorllewin mae man sy’n gysegredig i ddiwylliant Cymru. Ffermdy carreg di-nod yw’r lleoliad hwnnw, ond mae iddo arwyddocâd symbolaidd enfawr. Ty Mawr Wybrnant, sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, oedd man geni William Morgan tua’r flwyddyn 1540.  Ef oedd yr esgob a gyfeithiodd y Beibl i’r Gymraeg, gan sicrhau dyfodol yr iaith. Mae’r ffermdy wedi ei adfer a’i ddodrefnu yn arddull yr 16eg ganrif, ac yn gartref i gasgliad o Feiblau – rhoddion o bob cwr o’r byd – yn cynnwys, wrth gwrs, cyfieithiad gwreiddiol 1588, sef ‘y llyfr pwysicaf o bosibl yn hanes y Gymraeg a’i llenyddiaeth’.

Dod o hyd i lety ym Mhenmachno a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Bryn Derwen Guest House, Llandudno

Bryn Derwen

Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i…

Lyons Pendyffryn Country Club

Parc Carafanau Lyons Pendyffryn Hall

Ychwanegu Parc Carafanau Lyons Pendyffryn Hall i'ch Taith

Wedi’i leoli rhwng Dyffryn Conwy a’r pentref Edwardaidd Penmaenmawr, mae Clwb…

Llandudno Hostel

Hostel Llandudno

Ychwanegu Hostel Llandudno i'ch Taith

Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng…

Traeth Sandy Cove

Traeth Sandy Cove

Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.