To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Bae Colwyn

Bae Colwyn

Yn gryno. Cyrchfan sy’n ailddyfeisio ei hun. 

Gellir olrhain dyddiau aur Bae Colwyn fel cyrchfan i ymwelwyr yn ôl i oes Victoria. Yn ddiweddar, bu ymdrech i ailgreu’r cyffro o amgylch y glan môr a’r traeth. Mae datblygiad glan-môr Porth Eirias, sydd werth £5 miliwn, yn debygol o ddod yn atyniad mawr ar arfordir Gogledd Cymru gan adfywio glan môr Bae Colwyn gyda chanolfan chwaraeon dwr newydd, siopau a bistro. Un o’r datblygiadau mwyaf arloesol yw’r traeth di-lanw a fewnforiwyd yno, yn bennaf er mwyn amddiffyn y môr a hefyd i greu cyfleuster newydd. Nid bod yna unrhyw beth o’i le ar draeth gwreiddiol Bae Colwyn – ardal eang o dywod sy’n cefnu ar bromenâd tair milltir o hyd, llwybr cerdded braf ar hyd y lan, sy’n arwain i bentref cyfagos Llandrillo-yn-Rhos.

Mae digon o wyrddni i’w gael yma hefyd yn Eirias, yr ardal brydferth sy’n cynnwys Parc Eirias (y ‘parc ger y môr’ ynghyd â llyn cychod a chae chwarae), Canolfan Hamdden Colwyn (adeilad aml-bwrpas yn cynnwys pwll nofio) a Stadiwm a Chanolfan Ddigwyddiadau Eirias (cartref gemau rygbi rhyngwladol dan 20 oed, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Undeb Rygbi Cymru). Tu hwnt i’r dref saif Coedwig Pwllycrochan, ardal hyfryd o goedtir collddail lle ceir rhwydwaith o deithiau cerdded a llwybrau natur tywysedig.

Mae digon o siopau da yng nghanol y dref. Atyniad poblogaidd arall yw Theatr Colwyn. Adeiladwyd y theatr ym 1885, a thybir mai’r berl Fictoraidd hon yw un o’r theatrau hynaf i oroesi yng Nghymru, ac mae’n parhau i ddenu cynulleidfaoedd niferus gyda’i rhaglen eang o adloniant.

Prif atyniad Bae Colwyn yw’r Sw Fynydd Gymreig – Sw Cenedlaethol Cymru, a saif mewn lleoliad panoramig ar ochr y bryn. Mae’n sw gadwraeth ofalgar sy’n gartref i nifer o rywogaethau prin a rhai sydd mewn perygl o bob ran o’r byd, yn cynnwys llewpardiaid yr eira, pandas coch, teigrod Sumatra, tsimpansïaid, a morloi clustiog Califfornia. Bydd y plant wrth eu bodd yma – mae digon o hwyl i’w gael ym Myd Antur y Jyngl a Maes Chwarae Antur Troedffordd Tarzan.

Dod o hyd i lety ym Mae Colwyn a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Porth Llywd Pottery, Tal y Bont

Crochenwaith Porth Llwyd

Ychwanegu Crochenwaith Porth Llwyd  i'ch Taith

Crochenwaith stiwdio, gyda dewis helaeth o grochenwaith caled a phorslen. Wedi ei...

Escape Boutique B&B, Llandudno

Gwely a Brecwast Escape

Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

Escape yw gwesty bwtîc cyfoes cyntaf Llandudno. Mae’n fila Fictoraidd unigryw,...

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Ychwanegu Llandudno Ski & Snowboard Centre i'ch Taith

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira...

Alison Bradley Gallery, Betws y Coed

Alison Bradley Gallery

Ychwanegu Alison Bradley Gallery i'ch Taith

Gellir dod o hyd i’r Alison Bradley Gallery, a sefydlwyd yn 2008, yng nghanol...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.