To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Llynnau Mymbyr

Capel Curig

Yn gryno. Pentref bychan mynyddig gydag enw mawr.

Mae pob cerddwr neu fynyddwr werth ei halen wedi clywed am Gapel Curig. Y mynyddoedd yw’r rheswm am ei fodolaeth. Saif y pentref ar fforch bwysig yn y ffordd. Ewch i’r gogledd-orllewin ar hyd yr A5 i Fwlch Nant Ffrancon a byddwch yn cyrraedd yn anialdiroedd rhewlifol y Glyderau a’r Carneddau, lle mae copa trionglog Tryfan – mynydd y dylid ei gymryd o ddifrif – yn bwrw cysgod dros ddyfroedd Llyn Ogwen. Ewch i gyfeiriad y de-ddwyrain a byddwch wrth droed yr Wyddfa a Bwlch Llanberis ymhen dim, ynghanol toreth o gerrig mawrion. Dyma lle y bu dringwyr enwog megis Joe Brown a Don Whillans yn dysgu eu crefft, a lle bu’r tîm cyntaf i goncro Everest yn ymarfer (gyda llaw, agorodd Joe ei siop nwyddau awyr agored yng Nghapel Curig ar ddiwedd y 1960au, ac mae’r busnes yn dal i ffynnu).

Heb os, dyma dirlun lle mae’r elfennau yn hollbresennol. Mae dwr yn ogystal â cherrig yn gwneud ymddangosiad dramatig, gan fod y pentref yn sefyll ymron ar lannau Llynnau Mymbyr, ac wedi’i fframio gan yr olygfa glasurol o ‘bedol’ yr Wyddfa a’i chopaon cyfagos. Gyda’r fath dirlun ysbrydoledig ac amrywiol ar garreg y drws, nid yw’n syndod bod Capel Curig yn gartref i Ganolfan Fynydda Gendlaethol Plas-y-Brenin, un o brif ganolfannau gweithgareddau awyr agored y Deyrnas Unedig, sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau at ddant pawb o ddechreuwyr a theuluoedd i fynyddwyr (a mynyddwragedd) profiadol.

Dod o hyd i lety yng Nghapel Curig a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Underground Adventures, Betws y Coed

Go Below Underground Adventures

Ychwanegu Go Below Underground Adventures i'ch Taith

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy...

St Tudno Hotel

Gwesty a Bwyty St Tudno

Ychwanegu Gwesty a Bwyty St Tudno i'ch Taith

Mae croeso cynnes ac awyrgylch cyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty St Tudno

Sunnycroft

Sunnycroft

Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl...

Llwybr Gwytnwch Eryri, Llanrwst

Llwybr Gwytnwch Eryri, Llanrwst

Ychwanegu Llwybr Gwytnwch Eryri, Llanrwst i'ch Taith

Croeso i Lwybr Gwytnwch newydd sbon Eryri - rhan o Benwythnos Antur Gŵyl Eryri yn...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.