To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Llynnau Mymbyr

Capel Curig

Yn gryno. Pentref bychan mynyddig gydag enw mawr.

Mae pob cerddwr neu fynyddwr werth ei halen wedi clywed am Gapel Curig. Y mynyddoedd yw’r rheswm am ei fodolaeth. Saif y pentref ar fforch bwysig yn y ffordd. Ewch i’r gogledd-orllewin ar hyd yr A5 i Fwlch Nant Ffrancon a byddwch yn cyrraedd yn anialdiroedd rhewlifol y Glyderau a’r Carneddau, lle mae copa trionglog Tryfan – mynydd y dylid ei gymryd o ddifrif – yn bwrw cysgod dros ddyfroedd Llyn Ogwen. Ewch i gyfeiriad y de-ddwyrain a byddwch wrth droed yr Wyddfa a Bwlch Llanberis ymhen dim, ynghanol toreth o gerrig mawrion. Dyma lle y bu dringwyr enwog megis Joe Brown a Don Whillans yn dysgu eu crefft, a lle bu’r tîm cyntaf i goncro Everest yn ymarfer (gyda llaw, agorodd Joe ei siop nwyddau awyr agored yng Nghapel Curig ar ddiwedd y 1960au, ac mae’r busnes yn dal i ffynnu).

Heb os, dyma dirlun lle mae’r elfennau yn hollbresennol. Mae dwr yn ogystal â cherrig yn gwneud ymddangosiad dramatig, gan fod y pentref yn sefyll ymron ar lannau Llynnau Mymbyr, ac wedi’i fframio gan yr olygfa glasurol o ‘bedol’ yr Wyddfa a’i chopaon cyfagos. Gyda’r fath dirlun ysbrydoledig ac amrywiol ar garreg y drws, nid yw’n syndod bod Capel Curig yn gartref i Ganolfan Fynydda Gendlaethol Plas-y-Brenin, un o brif ganolfannau gweithgareddau awyr agored y Deyrnas Unedig, sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau at ddant pawb o ddechreuwyr a theuluoedd i fynyddwyr (a mynyddwragedd) profiadol.

Dod o hyd i lety yng Nghapel Curig a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

Uchafbwyntiau

Marchnad Nadolig Hen Golwyn

Marchnad Nadolig Hen Golwyn

Ychwanegu Marchnad Nadolig Hen Golwyn i'ch Taith

Mae Marchnad Nadolig Hen Golwyn yn dychwelyd am ei hail blwyddyn!

Albany House, Llandudno

Albany House

Ychwanegu Albany House i'ch Taith

Hoffai’r perchnogion newydd, Gavin a Mandie, eich croesawu i Albany House. Wedi’i…

Imperial Hotel

Gwesty’r Imperial

Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y…

Evans Hotel Llandudno Front

Gwesty Evans

Ychwanegu Gwesty Evans i'ch Taith

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein gwesty teuluol gwobredig.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.