To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Zip World Fforest

Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

Parc Antur / Chwarae

Zip World Fforest

Address/Location

Zip World
Llanrwst Road
Betws-y-Coed
Conwy
LL24 0HA

Contact

Ffôn: 01248 601444

Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o weithgareddau’r safle yw dringo, abseilio, cyfeiriannu, crefft y goedwig a goroesi. Cartref prif gwrs rhaffau uchel Prydain, parcio am ddim a chaffi gwobredig sy’n gwerthu cynnyrch lleol. Croeso i bawb.  

Ticket Prices

Opening Times

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Open All Year (1 Ion 2018 - 31 Rhag 2018)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun10:0017:00*
Dydd Mawrth10:0017:00*
Dydd Mercher10:0017:00*
Dydd Iau10:0017:00*
Dydd Gwener10:0017:00*
Dydd Sadwrn10:0017:00*
Dydd Sul10:0017:00*

* Ar gau dydd Mawrth a dydd Iau rhwng Tachwedd a Chwefror.
Cynghorir archebu gryf.
Gall amseroedd sesiynau amrywio, edrychwch ar y wefan.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Cyfradd y Grŵp ar gyfer 16 neu fwy - gostyngiad o 10%

Beth sydd Gerllaw

 1. Her Hiraethog

  Her Hiraethog

  Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

  Allech chi gwblhau Her Hiraethog

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Betws-y-coed Golf club

  Betws-y-Coed Golf Club

  Ychwanegu Betws-y-Coed Golf Club i'ch Taith

  Cwrs 9 twll mewn tir parc.

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. St Michael's Old Church, Betws y Coed

  St Michael's Old Church

  Ychwanegu St Michael's Old Church i'ch Taith

  Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd...

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Llwybr Clogwyn Gigfran, Coedwig Gwydyr

  Llwybr Clogwyn Gigfran, Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Llwybr Clogwyn Gigfran, Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae’r llwybr yn dilyn ffordd fach ddeiliog ac yn arwain i fyny allt greigiog a orchuddir...

  0.64 milltir i ffwrdd
 1. Llyn Elsi Walk in the Gwydyr Forest

  Taith Llyn Elsi trwy Goedwig Gwydyr

  Ychwanegu Taith Llyn Elsi trwy Goedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir...

  0.64 milltir i ffwrdd
 2. Oaklands Education Centre

  Oaklands Education Centre

  Ychwanegu Oaklands Education Centre i'ch Taith

  0.68 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

  Conwy Valley Railway Museum

  Ychwanegu Conwy Valley Railway Museum i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  0.73 milltir i ffwrdd
 4. Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

  Mynyddoedd a Llynnoedd o amgylch Betws-y-Coed - Taith Feicio ar y Ffordd

  Ychwanegu Mynyddoedd a Llynnoedd o amgylch Betws-y-Coed - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

  Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o...

  0.74 milltir i ffwrdd
 5. Rural Conwy Sacred Trails

  Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig

  Ychwanegu Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig i'ch Taith

  Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol...

  0.8 milltir i ffwrdd
 6. Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

  Llwybr Beicio Llyn Elsi

  Ychwanegu Llwybr Beicio Llyn Elsi i'ch Taith

  Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau...

  0.84 milltir i ffwrdd
 7. Seren Ventures, Betws y Coed

  SerenVentures

  Ychwanegu SerenVentures i'ch Taith

  Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri...

  0.86 milltir i ffwrdd
 8. Llyn Parc Walk in the Gwydyr Forest

  Taith Llyn Parc yng Nghoedwig Gwydyr

  Ychwanegu Taith Llyn Parc yng Nghoedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i...

  0.86 milltir i ffwrdd
 9. Beics Betws, Betws y Coed

  Beics Betws

  Ychwanegu Beics Betws i'ch Taith

  Cwmni hurio beiciau mynydd ym Metws-y-Coed sy’n darparu beiciau i’r cyhoedd yn ogystal â...

  0.9 milltir i ffwrdd
 10. Walks from Pont y Pair in the Gwydyr Forest

  Llwybrau Cerdded o Bont y Pair yng Nghoedwig Gwydyr

  Ychwanegu Llwybrau Cerdded o Bont y Pair yng Nghoedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cymhedrol yn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym...

  0.92 milltir i ffwrdd
 11. Galeri Betws-y-Coed

  Galeri Betws-y-Coed

  Ychwanegu Galeri Betws-y-Coed i'ch Taith

  Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan...

  0.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.