To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Zip World Fforest

Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

Parc Antur / Chwarae

Zip World Fforest

Address/Location

Zip World
Llanrwst Road
Betws-y-Coed
Conwy
LL24 0HA

Contact

Ffôn: 01248 601444

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yn y Car Mae Zip Fforest ar ffordd yr A47 o Fetws-y-Coed i Lanrwst, rhyw 1 filltir i’r gogledd o Fetws-y-Coed a 3 milltir i’r de o Lanrwst. Gadewch Fetws-y-Coed ar yr A470T gan droi i’r chwith yn syth ar ôl pont Waterloo ac ar ôl 1 filltir, byddwch yn cyrraedd Zip Fforest  ar y llaw dde. O Lanrwst, ewch i gyfeiriad y de am 3 milltir ac mae Zip Fforest  ar y llaw chwith. Mae lle parcio am ddim ar gael. Ar Droed Mae’r daith gerdded llawn golygfeydd o 20 munud o Fetws-y-Coed i Zip Fforest  yn croesi dyffryn prydferth Conwy. O’r orsaf drenau, cerddwch dros y bont heibio i’r model rheilffordd, trowch i’r dde a chroeswch y bont grog o’r 1930au dros afon Conwy. Wrth yr A470T, trowch i’r chwith, cerddwch ar hyd y llwybr troed heibio i ganolfan astudiaeth faes Rhyd-y-Creuau a’r arhosfan bws. Mae Zip Fforest  100m ar y llaw dde. O Cotswolds Outdoors / gwesty’r Royal Oak, trowch i’r dde ar hyd y llwybr troed / A5 a chymerwch yr ail ffordd ar y chwith hyd nes i chi ddod i’r bont grog dros Ddyffryn Conwy.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ar y Trên Mae trenau’n rhedeg i Fetws-y-Coed 6 gwaith y dydd o Landudno a Blaenau Ffestiniog ar hyd llinell llawn golygfeydd Dyffryn Conwy. Ar y Bws Mae gwasanaeth bws yn rhedeg o orsaf drenau Betws-y-Coed a chanol tref Llanrwst ddwywaith yr awr; gofynnwch am stopio yn Rhyd-y-Creuau, 100m o Zip Fforest . Rydym ar lwybr bysiau rhif 19.

Beth sydd Gerllaw

 1. St Michael's Old Church, Betws y Coed

  St Michael's Old Church

  Ychwanegu St Michael's Old Church i'ch Taith

  Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd...

  0.62 milltir i ffwrdd
 2. Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

  Conwy Valley Railway Museum

  Ychwanegu Conwy Valley Railway Museum i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  0.73 milltir i ffwrdd
 3. Galeri Betws-y-Coed

  Galeri Betws-y-Coed

  Ychwanegu Galeri Betws-y-Coed i'ch Taith

  Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan...

  0.94 milltir i ffwrdd
 1. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

  Gwydir Uchaf Chapel

  Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

  A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.23 milltir i ffwrdd
 2. Gwydir Castle Llanrwst

  Castell Gwydir

  Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

  Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,...

  2.36 milltir i ffwrdd
 3. Rhaeadr Conwy

  Rhaeadr Conwy

  Ychwanegu Rhaeadr Conwy i'ch Taith

  Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir...

  2.43 milltir i ffwrdd
 4. Y Rhaeadr Ewynnol

  Y Rhaeadr Ewynnol

  Ychwanegu Y Rhaeadr Ewynnol i'ch Taith

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.48 milltir i ffwrdd
 5. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

  Eglwys Sant Grwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

  2.65 milltir i ffwrdd
 6. Coedwig Gwydyr

  Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i...

  2.66 milltir i ffwrdd
 7. Ty Hyll / The Ugly House

  Ty Hyll / The Ugly House

  Ychwanegu Ty Hyll / The Ugly House i'ch Taith

  Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  2.99 milltir i ffwrdd
 8. Melin Wlân Trefriw

  Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Mae’r felin yn defnyddio dŵr o lyn Crafnant a llyn Geirionnydd gerllaw i gynhyrchu trydan...

  3.83 milltir i ffwrdd
 9. Tŷ Mawr Wybrnant

  Tŷ Mawr Wybrnant

  Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw

  3.96 milltir i ffwrdd
 10. Castell Dolwyddelan

  Dolwyddelan Castle

  Ychwanegu Dolwyddelan Castle i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.72 milltir i ffwrdd
 11. Llyn Aled, Conwy

  Llyn Aled

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle...

  7.21 milltir i ffwrdd
 12. The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

  Amgueddfa Syr Henry Jones

  Ychwanegu Amgueddfa Syr Henry Jones i'ch Taith

  Amgueddfa ryfeddol o fywyd gwledig Cymru ym mwthyn gweithiwr o’r 19eg ganrif ac sy’n...

  7.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.