To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwyliau Cerdded

Yn gryno. Teithiau cerdded tywysiedig – neu ar eich pen eich hun

Mae tywyswyr ein teithiau cerdded yn griw bodlon iawn. A pha ryfedd gan ystyried y golygfeydd gwych o’r tir a’r môr sydd ar bob llaw.

Ar hyd yr arfordir ceir traethau hir, tywodlyd, promenadau a nodweddion naturiol trawiadol megis pentir y Gogarth, sy’n codi 207m/679troedfedd o Fae Conwy fel anghenfil o’r môr. I gyfeiriad y tir, mae Dyffryn Conwy yn ardal ffrwythlon sy’n arwain at rostiroedd eang ac awyr agored Mynydd Hiraethog ar y naill llaw a llennyrch coediog Coedwig Gwydyr ar y llaw arall. Mentrwch ychydig ymhellach i’r tir a byddwch yng nghanol tirlun garw a chreigiog Eryri a rhai o’r mynyddoedd uchaf yng Nghymru a Lloegr.

Ond rydym yn cynnig llawer mwy na golygfeydd yn unig. Mae gennym lwybrau tref a llwybrau treftadaeth, llwybrau mwynwyr a phererinion sy’n taflu goleuni ar ein hanes a’n diwylliant cyfoethog.

Os ydych am fentro ar eich pen eich hun, heb gymorth tywysydd, yna mae nifer o’n teithiau wedi’u harwyddo. A pheidiwch ag anghofio y gallwch grwydro ar hyd darnau o Lwybr Arfordir Cymru – yr unig un o’i fath yn y byd – sydd wedi gwneud cryn argraff ers ei agor yn 2012.

Mae nifer o’r llefydd i aros yn yr ardal yn arddangos y symbol ‘Croeso i Gerddwyr’ ac yn cynnig cyfleusterau ychwanegol megis ystafelloedd i sychu dillad gwlyb, maen nhw hefyd yn aml yn hapus iawn i roi cyngor ynghylch y llwybrau cerdded lleol. Chwiliwch am eich gwyliau cerdded delfrydol yn Sir Conwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.