To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traeth y Gogledd Llandudno

Ychwanegu Traeth y Gogledd Llandudno i'ch Taith

Glan y môr

Llandudno North Shore Beach

Address/Location

Llandudno
Conwy
LL30 2LG

Contact

Ffôn: 01492 596253

Llandudno yw’r gyrchfan fwyaf yng Nghymru, mewn lleoliad unigryw rhwng Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch gyda dau draeth gwych, Traeth y Gogledd a thwyni tywod distaw Pen Morfa.

Mae Llandudno wedi cynnal ei choethder a’i hysblander Fictoraidd ac Edwardaidd, er gwaethaf ei hatyniadau modern.

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno (a elwir hefyd yn Draeth Llandudno), ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd hir a phromenâd eang ac yng nghysgod trawiadol pentir y Gogarth.

Pethau i'w gwneud ar ac o gwmpas Traeth Llandudno

Does yna byth eiliad ddiflas ar draeth Llandudno!

Mae pob un o'r ffyrdd hen-ffasiwn gorau o fwynhau ein harfordir hardd ar gael yma.

Mae sioeau Punch a Judy wedi bod yn ffefryn glan y môr ers dros 150 mlynedd, yna mae gennych reidiau asynnod ar y tywod, hufen iâ ar y pier, cerddoriaeth fyw o'r bandstand. Heb anghofio cael hoe yn y prynhawn yn eich cadair gynfas!

Hefyd, mae man chwarae, pwll padlo a byrbrydau ar ochr ddwyreiniol y Prom.

Un o'r ffyrdd gorau o weld Llandudno yw o gwch. Neidiwch ar fwrdd y Sea-Jay ar gyfer taith olygfaol ar y dŵr i weld Trwyn y Fuwch a'r Gogarth; neu daith bysgota môr hirach lle gallwch fwynhau’r arfordir ysblennydd yn y gobaith o ddal eich cinio eich hun.

Neidiwch ar fwrdd un o'r cychod cyflym a gwibiwch heibio’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch trwy ddŵr a halen yn tasgu.

Llawer o hwyl!

Does dim llawer o ddulliau teithio eraill yn gwneud i deithwyr neu wylwyr wenu cymaint na thrên tir Llandudno y gallwch chi gamu ar ei fwrdd gyferbyn â Rhodfa’r Gogledd.

Mae'r temtasiwn i godi llaw ar y tyrfaoedd, wrth i'r injan amryliw bwffian rhwng Traeth y Gogledd a thraeth Penmorfa, yn ormod i'w wrthsefyll.

Dim ond ychydig funudau ar droed yw Traeth Llandudno i ffwrdd o amwynderau’r dref gan gynnwys siopau, caffis a thoiledau.

Gwybodaeth am Draeth y Gogledd Llandudno:

Rheolir Traeth Llandudno gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Enillydd gwobr glan môr 2018

Mae mynediad i bobl anabl.

Gellir llogi cadeiriau cynfas

Ni chaniateir cŵn ar y traeth gan gynnwys ar lan y môr, y blaendraeth nac unrhyw lethr neu risiau sy'n arwain at y traeth, (o Bier Llandudno i Clarence Road) 1 Mai tan 30 Medi

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth

A chofiwch, peidiwch â bwydo'r gwylanod

Beth sydd Gerllaw

 1. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Victoria Shopping Centre Llandudno

  Canolfan Siopa Fictoria

  Ychwanegu Canolfan Siopa Fictoria i'ch Taith

  Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.21 milltir i ffwrdd
 1. Donkey Llandudno North shore

  North Shore Donkey Rides

  Ychwanegu North Shore Donkey Rides i'ch Taith

  Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. The Chocolate Experience

  The Chocolate Experience

  Ychwanegu The Chocolate Experience i'ch Taith

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Codman's Punch and Judy Llandudno

  Pwnsh a Jwdi Codman

  Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

  Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Llandudno Pier

  Pier Llandudno

  Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

  Hwyl i'r holl deulu

  0.29 milltir i ffwrdd
 8. Marine Drive Llandudno

  Cylchdro’r Gogarth

  Ychwanegu Cylchdro’r Gogarth i'ch Taith

  Tollffordd

  0.29 milltir i ffwrdd
 9. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.3 milltir i ffwrdd
 10. Llandudno Boat Trip

  Teithiau Cychod Llandudno

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

  Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.33 milltir i ffwrdd
 11. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 12. Home Front Experience, Llandudno

  Amgueddfa’r Home Front Experience

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

  Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.