To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traeth Morfa Conwy

Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

Glan y môr

Conwy Morfa Beach

Address/Location

Conwy
Conwy
LL32 8GA

Contact

Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a banciau cregyn gleision helaeth Bae Conwy. Mae’n lleoliad da ar gyfer pysgota, mae yma farina ac mae cwrs golff gerllaw. Mae amrywiaeth da o siopau, caffis a bwytai gerllaw yn nhref hanesyddol Conwy, sydd yng nghysgod ei chastell mawreddog. Mae ardal y traeth yn lleoliad da hefyd ar gyfer gwylio adar.

Mae’r traeth hwn yn wych ar gyfer codi cestyll tywydd, padlo a mwynhau’r golygfeydd.

Croesewir cŵn ar y traeth hwn. Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

Ticket Prices

Opening Times

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Green Dragon Activities

  Green Dragon Activities

  Ychwanegu Green Dragon Activities i'ch Taith

  Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich arwain mewn sesiwn weithgaredd llawn hwyl na...

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Image of paddleboarding at Conwy

  North Wales Paddleboarding

  Ychwanegu North Wales Paddleboarding i'ch Taith

  Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol...

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Golf Club

  Clwb Golff Conwy (Sir Gaernarfon)

  Ychwanegu Clwb Golff Conwy (Sir Gaernarfon) i'ch Taith

  Cwrs 18 twll

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Conwy Yacht Club

  Conwy Yacht Club

  Ychwanegu Conwy Yacht Club i'ch Taith

  Clwb i aelodau.

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. North Wales Power & Sail

  North Wales Power & Sail

  Ychwanegu North Wales Power & Sail i'ch Taith

  Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

  0.43 milltir i ffwrdd
 2. Ysgol Aberconwy Leisure Centre

  Ysgol Aberconwy Sports Hall

  Ychwanegu Ysgol Aberconwy Sports Hall i'ch Taith

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Bodlondeb Woods Local Nature Reserve Conwy

  Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb i'ch Taith

  Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan...

  0.57 milltir i ffwrdd
 4. Sea Fishing Trips in North Wales

  Sea Fishing Trips in North Wales

  Ychwanegu Sea Fishing Trips in North Wales i'ch Taith

  0.77 milltir i ffwrdd
 5. Smallest House - Conwy

  Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

  Ychwanegu Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain i'ch Taith

  Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.82 milltir i ffwrdd
 6. Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

  Yr Academi Frenhinol Gymreig

  Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

  Wedi’i sefydlu yn 1881

  0.84 milltir i ffwrdd
 7. North Wales Cruising Club

  North Wales Cruising Club

  Ychwanegu North Wales Cruising Club i'ch Taith

  Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

  0.84 milltir i ffwrdd
 8. Plas Mawr, Conwy - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Plas Mawr

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

  Tŷ Tref Elisabethaidd

  0.86 milltir i ffwrdd
 9. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.85 milltir i ffwrdd
 10. Princes of Gwynedd Exhibition, Conwy

  Arddangosfa Tywysogion Gwynedd

  Ychwanegu Arddangosfa Tywysogion Gwynedd i'ch Taith

  Y cyntaf o dair arddangosfa’n canolbwyntio ar Dywysogion Gwynedd, mae’r arddangosfa hon...

  0.93 milltir i ffwrdd
 11. Wide Awake Tours

  Wide Awake Tours

  Ychwanegu Wide Awake Tours i'ch Taith

  Mae Wide Awake Tours yn cynnig teithiau cerdded sy’n cyflwyno ymwelwyr i dref gaerog...

  0.94 milltir i ffwrdd
 12. Abaty Aberconwy

  Llwybr Tref Conwy

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi...

  0.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.