To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traeth Llanfairfechan

Ychwanegu Traeth Llanfairfechan i'ch Taith

Glan y môr

Llanfairfechan Beach

Address/Location

Llanfairfechan
Conwy
LL33 0BY

Contact

Ffôn: 01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed

  Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed

  Ychwanegu Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed i'ch Taith

  Mae’r daith fer hyfryd hon o tua 1 filltir (2.2 km) yn mynd trwy goetiroedd heirdd Nant y...

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Walking in Conwy

  Teithiau Cerdded Llanfairfechan

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanfairfechan i'ch Taith

  Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y...

  0.39 milltir i ffwrdd
 3. Walking in Conwy

  Taith Ucheldir Llanfairfechan

  Ychwanegu Taith Ucheldir Llanfairfechan i'ch Taith

  Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y...

  0.39 milltir i ffwrdd
 4. Clwb Golff Llanfairfechan

  Clwb Golff Llanfairfechan

  Ychwanegu Clwb Golff Llanfairfechan i'ch Taith

  Cwrs 9 twll ar dir parc

  0.88 milltir i ffwrdd
 1. Expeditionguide

  Expeditionguide

  Ychwanegu Expeditionguide i'ch Taith

  1.03 milltir i ffwrdd
 2. Penmaenmawr beach

  Penmaenmawr Sailing Club

  Ychwanegu Penmaenmawr Sailing Club i'ch Taith

  Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

  1.74 milltir i ffwrdd
 3. Walking in Conwy

  Taith Ucheldir Huw Tom - Penmaenmawr i Rowen

  Ychwanegu Taith Ucheldir Huw Tom - Penmaenmawr i Rowen i'ch Taith

  Taith gerdded Huw Tom, 6 milltir (9.6 cilomedr) o hyd gyda golygfeydd godidog o...

  2.22 milltir i ffwrdd
 4. Penmaenmawr Beach

  Traeth Penmaenmawr

  Ychwanegu Traeth Penmaenmawr i'ch Taith

  Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn...

  2.39 milltir i ffwrdd
 5. Inside the distillery

  Distyllfa Aber Falls

  Ychwanegu Distyllfa Aber Falls i'ch Taith

  Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf...

  2.45 milltir i ffwrdd
 6. Penmaenmawr Upland Walk

  Taith Uwchdir Penmaenmawr

  Ychwanegu Taith Uwchdir Penmaenmawr i'ch Taith

  Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr...

  2.48 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa Penmaenmawr

  Amgueddfa Penmaenmawr

  Ychwanegu Amgueddfa Penmaenmawr i'ch Taith

  Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.5 milltir i ffwrdd
 8. Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

  Penmaenmawr i Gonwy - Taith Feicio ar y Ffordd

  Ychwanegu Penmaenmawr i Gonwy - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

  Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac...

  2.53 milltir i ffwrdd
 9. Penmaenmawr beach

  Penmaenmawr Beach Chalets

  Ychwanegu Penmaenmawr Beach Chalets i'ch Taith

  Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.58 milltir i ffwrdd
 10. Penmaenmawr Golf Club

  Clwb Golff Penmaenmawr

  Ychwanegu Clwb Golff Penmaenmawr i'ch Taith

  Mae’r nawiau blaen a chefn arbennig wedi eu creu gan diau bob yn ail y cwrs naw twll,...

  3.33 milltir i ffwrdd
 11. Walking in Conwy

  Llwybr Mynydd y Dref (Conwy)

  Ychwanegu Llwybr Mynydd y Dref (Conwy) i'ch Taith

  Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd,...

  4.12 milltir i ffwrdd
 12. Pensychnant Nature Conservation Centre, Sychnant Pass, Conwy

  Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant

  Ychwanegu Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant i'ch Taith

  Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt...

  4.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.