To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn

Ychwanegu Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn i'ch Taith

Glan y môr

Rhos on Sea Sandy Beach

Address/Location

Colwyn Bay

Contact

Ffôn: 01492 596253

Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos

Fel, enillydd gwobr fawreddog y Faner Las 2019, mae Traeth Bae Colwyn (a elwir hefyd yn draeth Llandrillo-yn-Rhos) yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota, ac ar gyfer beicio a cherdded ar hyd y trac arfordirol.

Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn.

Mewn gwirionedd, mae'r bae hir, tair milltir o hyd yn dechrau ar wal harbwr Rhos, golygfa lonydd o gychod yn siglo a thraeth o dywod a graean sy'n sicr o beidio â mynd yn rhy brysur o gwbl.

Mae Rhos yn adnabyddus am bethau bach hefyd - yn benodol Theatr Bypedau Harlequin, dafliad carreg o lan y môr.

Atyniad arall 'mini' yw Golff Mini Rhos Fynach.

Golff gwirion gyda thema forwrol llawn hwyl, gyda thyllau'n cynnwys ‘Y bwrdd syrffio’, ‘Penglog y Môr-ladron’ a ‘Llong danfor’.

Pethau i'w gwneud ar neu o gwmpas Traeth Bae Colwyn:

Mae’r darn o arfordir o Landrillo-yn-Rhos i Fae Colwyn a thu hwnt wedi gweld trawsnewid mawr gyda phrosiectau ac atyniadau newydd yn rhoi bywyd newydd i'r gyrchfan.

Mae'r datblygiad ar lan y dŵr Porth Eirias yn prysur ddod yn atyniad mawr ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae bistro newydd yn cael ei redeg gan y sieff a aned yn Ninbych, Bryn Williams ac ystod o hyfforddiant chwaraeon dŵr yn cael eu darparu gan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn.

Mae’r bae tywodlyd siâp cilgant yn edrych yn well nag erioed!

Mae traeth newydd dilychwin Bae Colwyn, rhan o brosiect Glan y Môr Bae Colwyn, wedi cynnwys mewnforio cyfeintiau Saharaidd o dywod ffres ac adnewyddwyd ac adfywiwyd y promenâd.

Rhai o’r atyniadau lleol yw Parc Eirias, a’r Sw Fynydd Gymreig, ac mae llawer mwy o atyniadau a gweithgareddau yn yr ardal gyfagos ar gyfer ymwelwyr a phobl ar eu gwyliau.

Gwybodaeth am Draeth Bae Colwyn:

Rheolir Traeth Bae Colwyn / Rhos gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Enillydd gwobr y Faner Las 2019.

Ni chaniateir cŵn ar y traeth gan gynnwys ar lan y môr, y blaendraeth nac ar unrhyw lethr neu risiau sy'n arwain at y traeth o 1 Mai tan 30 Medi yn yr ardaloedd canlynol: Traeth Llandrillo-yn-Rhos (rhwng Rhos Pont a phen dwyreiniol Promenâd Cayley) a Thraeth Bae Colwyn (rhwng Pier Victoria a'r fynedfa i Barc Eirias).

Ni chaniateir cŵn drwy gydol y flwyddyn ar y traeth tywodlyd bach yn Rhos Point.

Beth sydd Gerllaw

 1. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.5 milltir i ffwrdd
 1. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 2. Harlequin Puppet Theatre

  Theatr Bypedau yr Harlequin

  Ychwanegu Theatr Bypedau yr Harlequin i'ch Taith

  Sioe marionét draddodiadol

  0.55 milltir i ffwrdd
 3. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

  Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

  2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  0.64 milltir i ffwrdd
 5. Sw Mynydd Cymru

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd…

  0.79 milltir i ffwrdd
 6. Rhos Fynach Crazy Golf

  Rhos Fynach Crazy Golf

  Ychwanegu Rhos Fynach Crazy Golf i'ch Taith

  Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  0.83 milltir i ffwrdd
 7. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.89 milltir i ffwrdd
 8. Old Colwyn Beach

  Traeth Hen Golwyn

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.91 milltir i ffwrdd
 9. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.94 milltir i ffwrdd
 10. Totally Ape

  Totally Ape

  Ychwanegu Totally Ape i'ch Taith

  Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal.
  Dwy ffrâm chwarae ar wahân,…

  1.53 milltir i ffwrdd
 11. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.