To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Taith Dreftadaeth Routemaster

Ychwanegu Taith Dreftadaeth Routemaster i'ch Taith

Taith Bws / Coets

Taith Dreftadaeth Routemaster

Address/Location

Pier Entrance
North Parade
Llandudno
Conwy
LL30 2LP

Contact

Ffôn: 01492 549934/07570 811251

AM Y DAITH – Boed a ydych yn newydd i’r ardal neu ar wyliau, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth yn cynnig y cyfle mwyaf i chi weld y gorau o Landudno, Llandrillo-yn-Rhos a Deganwy.  Byddwch yn darganfod trysorau hanesyddol wedi’u datgelu gan ein tywysydd preswyl, yn ogystal â golygfeydd godidog drwy gydol y daith.

Gan adael mynedfa Pier Llandudno (Prince Edward Square), mae ein taith yn mynd â chi ar hyd y Promenâd tuag at Drwyn y Fuwch, wrth i ni fynd am Fae Penrhyn a Llandrillo-yn-Rhos, tref glan môr hyfryd iawn.  Ar ôl cyrraedd Llandrillo-yn-Rhos, byddwch yn mynd i un o eglwysi lleiaf Prydain, Capel Sant Trillo, y byddai ei strwythur gwreiddiol wedi dyddio'n ôl i’r 6ed ganrif, ac mae’n darparu’r man perffaith i gael lluniau hyfryd.

Ar ôl ymweld â’r capel, bydd y daith yn parhau i gefn gwlad Glanwydden ac i foethusrwydd Deganwy am fwy o olygfeydd godidog, sef Eryri, Marina Conwy a Deganwy a Chastell Conwy ei hun y tro yma!

Os nad ydi hynny’n ddigon, fe wnewch chi fwynhau hyn i gyd o'n bws cyfforddus a gwahanol Routemaster AEC 1962 o Lundain, sydd wedi’i adfer yn ofalus a gyda chariad.

Y BWS – Wedi’i adeiladu ym 1962, mae ein Routemaster (RM999) a gafodd ei adfer yn ofalus wedi iddo weithio'n brysur ar strydoedd Llundain, bellach yn mwynhau bywyd mwy ymlaciol yma yng Ngogledd Cymru. Mae wedi’i adfer yn ofalus drwy ddefnyddio rhannau gwreiddiol, gan sicrhau bod ein teithwyr yn cael profiad go iawn. Mae hyd yn oed yn cadw ei injan AEC gwreiddiol!

PAM DYLECH DEITHIO GYDA NI? Wedi’i lansio yn 2015, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth wedi tyfu i fod yn un o’r teithiau mwyaf poblogaidd yn yr ardal. Rydym yn teithio’n bellach na’r mwyafrif o deithiau eraill, felly mae ein teithwyr yn cael mwynhau ardaloedd cyfagos Llandudno, llefydd sydd fel arfer yn cael eu hanwybyddu a chael darganfod lleoliadau gwahanol i ymweld â nhw wrth ddod ar wyliau yma.

SUT I ARCHEBU – Y ffordd sy’n cael ei hargymell yw archebu ar-lein drwy ein gwefan ddiogel www.routemaster999.com/tours. Neu gallwch archebu wyneb yn wyneb wrth gyrraedd (yn ddibynnol ar argaeledd), neu ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 01492 549934. Mae ein swyddfa’n agored dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 4pm.

Mae’r daith yn para am un awr ac yn gadael deirgwaith y diwrnod am 11am, 1pm a 3pm ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul.  

Opening Times

Tymor (1 Ebr 2019 - 31 Hyd 2019)
Dydd Llun
Dydd MawrthAgor
Dydd MercherAgor
Dydd IauAgor
Dydd Gwener
Dydd SadwrnAgor
Dydd SulAgor
Gwyliau CyhoeddusAgor

* Tour departs 11am, 1pm & 3pm

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult£7.00 oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Beth sydd Gerllaw

 1. Codman's Punch and Judy Llandudno

  Pwnsh a Jwdi Codman

  Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

  Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y...

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Llandudno Pier

  Pier Llandudno

  Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

  Hwyl i'r holl deulu

  0.04 milltir i ffwrdd
 4. Siambr Dywyll

  Siambr Dywyll

  Ychwanegu Siambr Dywyll i'ch Taith

  Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Donkey Llandudno North shore

  North Shore Donkey Rides

  Ychwanegu North Shore Donkey Rides i'ch Taith

  Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Boutique Tours of North Wales

  Boutique Tours of North Wales

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

  Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol...

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Marine Drive Llandudno

  Cylchdro’r Gogarth

  Ychwanegu Cylchdro’r Gogarth i'ch Taith

  Tollffordd

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.13 milltir i ffwrdd
 5. Bonkerz Fun Centre Llandudno

  Bonkerz Fun Centre

  Ychwanegu Bonkerz Fun Centre i'ch Taith

  Rydym yn amgylchedd llawn hwyl ar gyfer teuluoedd beth bynnag yw’r tywydd.

  0.13 milltir i ffwrdd
 6. Llandudno Boat Trip

  Teithiau Cychod Llandudno

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

  Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.2 milltir i ffwrdd
 7. Home Front Experience, Llandudno

  Amgueddfa’r Home Front Experience

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

  Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr...

  0.2 milltir i ffwrdd
 8. Amgueddfa Llandudno

  Amgueddfa Llandudno

  Ychwanegu Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

  0.21 milltir i ffwrdd
 9. Tramffordd y Gogarth

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Sefydlwyd 1902

  0.22 milltir i ffwrdd
 10. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes...

  0.24 milltir i ffwrdd
 12. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)...

  0.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.