To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Sw Mynydd Cymru

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Casgliad Anifeiliaid

Welsh Mountain Zoo - National Zoo of Wales, Colwyn Bay

Address/Location

Old Highway
Colwyn Bay
Conwy
LL28 5UY

Contact

Ffôn: 01492 532938

Mae Sw Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd panoramig a syfrdanol; mae ei erddi hardd yn gartref i’r sw cadwraeth gofalgar hwn. Crwydrwch y llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau glas a threuliwch ddiwrnod hyfryd yn dysgu am lawer o rywogaethau prin a dan fygythiad o Brydain ac o gwmpas y byd gan gynnwys Llewpardiaid yr Eira, Tsimpansîaid, Pandas Coch a Theigrod Swmatra!

Mwynhewch ein Parêd Pengwiniaid, Cyfarfod y Tsimpansîaid, Rhaeadr yr Eirth, Cuddfan y Lemyriaid, Hafan y Condoriaid, y Fferm Plant a llawer mwy. Ewch i ‘Graig y Morlewod’ a gwyliwch ein Morlewod Clustiog yn cael eu hyfforddi. Mwynhewch Dir Antur y Jyngl a’r Maes Chwarae Antur Llwybr Tarzan cyffrous a helaeth. I’r rhai sy’n fwy hoff o bethau technegol, ewch i’n Canolfan y Cyfryngau, lle gallwch wneud taith rithwir o’r Sŵ a chwarae rhai gemau addysgol gwych.

Ticket Prices

Opening Times

Open Daily - Last admission 16:50 (25 Maw 2018 - 27 Hyd 2018)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3018:00
Dydd Mawrth09:3018:00
Dydd Mercher09:3018:00
Dydd Iau09:3018:00
Dydd Gwener09:3018:00
Dydd Sadwrn09:3018:00
Dydd Sul09:3018:00
Open Daily - Last admission 15:30 (1 Rhag 2018 - 31 Ion 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3016:30
Dydd Mawrth09:3016:30
Dydd Mercher09:3016:30
Dydd Iau09:3016:30
Dydd Gwener09:3016:30
Dydd Sadwrn09:3016:30
Dydd Sul09:3016:30

* Yn agored bob dydd drwy'r flwyddyn - ac eithrio Dydd Nadolig

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Cyfradd grŵp myfyrwyr (gyda cherdyn NUS)£40.00 teulu
Tocyn dinesydd hyn£12.40 pensiynwyr
Tocyn dinesydd hyn£11.25 pensiynwyr
Tocyn oedolion (16 + mlynedd Safonol£12.70 oedolyn
Tocyn oedolyn (16 + oed)£14.05 oedolyn
Tocyn plant (3-15 oed yn gynwysedig)£10.55 plentyn
Tocyn plant (3-15 oed)£9.55 plentyn
Tocyn teulu (2 +2)£44.05 teulu

* * Mae'n cynnwys rhodd 10% gwirfoddol a bydd yn cael ei roi tuag at gadwraeth a gwaith lles anifeiliaid Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Heb eich haelioni, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith hollbwysig hwn. Os ydych yn drethdalwr yn y DU llenwch ddatganiad cymorth rhodd a fydd yn caniatáu i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru hawlio 25% ychwanegol ar gyfanswm eich taliad. Bydd gofyn ichi dalu'r tâl mynediad cymorth rhodd oni bai eich bod yn gwneud cais i dalu’r mynediad safonol**

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruVAQAS Cymru VAQAS Cymru 2015

Beth sydd Gerllaw

 1. Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

  Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan

  Ychwanegu Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan i'ch Taith

  Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y...

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae...

  0.38 milltir i ffwrdd
 3. Walking in Conwy

  Llwybrau Cerdded Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn

  Ychwanegu Llwybrau Cerdded Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae bryn calchfaen amlwg Bryn Euryn wedi’i orchuddio gan gyfres o lwybrau drwy’r...

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a...

  0.74 milltir i ffwrdd
 1. Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos

  Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos

  Ychwanegu Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

  Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a...

  0.79 milltir i ffwrdd
 2. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

  Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl.

  Ychwanegu Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl. i'ch Taith

  Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir...

  0.85 milltir i ffwrdd
 4. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.87 milltir i ffwrdd
 5. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau...

  0.89 milltir i ffwrdd
 6. John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy

  John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy

  Ychwanegu John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy i'ch Taith

  Rydym yn ganolfan crefftau ymladd teuluol sy’n arbenigo mewn addysgu a datblygu’r...

  0.9 milltir i ffwrdd
 7. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn...

  0.9 milltir i ffwrdd
 8. Harlequin Puppet Theatre

  Theatr Bypedau yr Harlequin

  Ychwanegu Theatr Bypedau yr Harlequin i'ch Taith

  Sioe marionét draddodiadol

  0.93 milltir i ffwrdd
 9. Colwyn Bay Watersports

  Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

  Ychwanegu Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn i'ch Taith

  Rydym yn ganolfan chwaraeon dŵr wedi ein lleoli yn adeilad Porth Eirias ar draeth...

  1.01 milltir i ffwrdd
 10. Porth Eirias Watersports Centre, Colwyn Bay

  Porth Eirias Watersports Centre, Colwyn Bay

  Ychwanegu Porth Eirias Watersports Centre, Colwyn Bay i'ch Taith

  Agorodd y cyfleusterau newydd ym Mhorth Eirias ym mis Mai 2013 ac maent wedi creu...

  1.01 milltir i ffwrdd
 11. GogCogs Bike Hire

  GogCogs Bike Hire

  Ychwanegu GogCogs Bike Hire i'ch Taith

  Cwmni llogi beiciau yw GogCogs, sy’n gweithredu rhwng y Pasg a’r Hydref, ar y traeth...

  1.01 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.