To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Siambr Fasnach Llanrwst

Ychwanegu Siambr Fasnach Llanrwst i'ch Taith

Taith Gerdded

Llanrwst Chamber of Trade

Address/Location

Trysorau Bach
19 Ancaster Square
Llanrwst
Conwy
LL26 0LD

Contact

Dysgwch am hanes a diwylliant cyfoethog Llanrwst, Gogledd Cymru gyda thaith sain/ weledol ar gyfer eich ffôn smart.

Mae'r daith yn cynnwys 9 pwynt o ddiddordeb, pob un gydag ystod o sylwebaethau sain gan bobl leol o Lanrwst, sy'n adnabod ac yn caru'r dref. Dewch i ddarganfod pam fod Llanrwst wedi bod yn dref farchnad bwysig am dros 800 o flynyddoedd! Ewch i Eglwys Sant Grwst a gweld arch garreg Llywelyn Fawr yng Nghapel Gwydir. Dysgwch am y teulu Wynn a sut yr adeiladont lawer o'r dref, megis Elusendai’r 17eg ganrif. Cerddwch ar hyd y bont enwog ac amsugno  harddwch Parc Gwydir.

Mae lluniau i fynd â phob pwynt sain. Mae'r daith tua 45 munud ac mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg, pris £1.49. Mae pwyntiau WiFi ar gael yn Llanrwst, ond mae'n syniad da i lawrlwytho'r daith cyn eich ymweliad. Argymhellir i chi wisgo clustffonau drwy gydol y daith.


 

Ticket Prices

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Tour Download£1.49 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Beth sydd Gerllaw

 1. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

  Eglwys Sant Grwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Llanrwst Swimming pool

  Llanrwst Swimming Pool

  Ychwanegu Llanrwst Swimming Pool i'ch Taith

  Mae Pwll Nofio Llanrwst yn cynnig rhaglen amrywiol gan gynnwys gwersi nofio i blant ac...

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

  Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

  Ychwanegu Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3  i'ch Taith

  Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y...

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Walking in Conwy

  Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 2 yn cynnwys Coed y Felin

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 2 yn cynnwys Coed y Felin i'ch Taith

  Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir...

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Llanrwst and Beyond via Fairy Glen - Road Cycle Route

  Llanrwst a Thu Hwnt trwy Ffos Anoddun - Taith Feicio ar y Ffordd

  Ychwanegu Llanrwst a Thu Hwnt trwy Ffos Anoddun - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

  Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-coed,...

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Gwydir Castle Llanrwst

  Castell Gwydir

  Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

  Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,...

  0.37 milltir i ffwrdd
 3. Marin Trail

  Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol)

  Ychwanegu Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol) i'ch Taith

  Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr...

  0.45 milltir i ffwrdd
 4. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

  Gwydir Uchaf Chapel

  Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

  A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.45 milltir i ffwrdd
 5. Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr

  Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd...

  0.45 milltir i ffwrdd
 6. Dyffryn Conwy Leisure Centre

  Dyffryn Conwy Leisure Centre

  Ychwanegu Dyffryn Conwy Leisure Centre i'ch Taith

  Cyfleusterau dan do a thu allan.

  0.58 milltir i ffwrdd
 7. Walking in Conwy

  Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1 i'ch Taith

  Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref...

  0.59 milltir i ffwrdd
 8. Melin Wlân Trefriw

  Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Mae’r felin yn defnyddio dŵr o lyn Crafnant a llyn Geirionnydd gerllaw i gynhyrchu trydan...

  1.41 milltir i ffwrdd
 9. Walking in Conwy

  Taith Golygfeydd dros Ddyffryn Conwy

  Ychwanegu Taith Golygfeydd dros Ddyffryn Conwy i'ch Taith

  Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn...

  1.42 milltir i ffwrdd
 10. Trefriw Trails

  Llwybrau Trefriw

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

  Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a...

  1.46 milltir i ffwrdd
 11. Walking in Conwy

  Llwybr y Mwynwyr, Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Llwybr y Mwynwyr, Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau...

  1.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.