To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Siopa yng Ngogledd Cymru

Siopa yng Ngogledd Cymru

Mae holl siopau adnabyddus y stryd fawr
ym Mharc Llandudno

Siopa

Yn gryno. Canolfannau siopa modern a siopau arbenigol

Dyma un o’n hoff weithgareddau. Ie, siopa. Felly, byddwch yn falch o glywed y gallwch siopa i’r eithaf yn y rhan hon o Ogledd Cymru.

Nid cyrchfan glan-môr yn unig yw tref Llandudno. Dyma gyrchfan siopa fwyaf Gogledd Cymru ac mae yma ganolfannau siopau ffasiynol a modern – yn cynnwys Parc Llandudno, a agorwyd yn 2007 – a holl siopau adnabyddus y stryd fawr. Hefyd, ceir nifer o siopau arbenigol hyfryd dan ganopïau yn y strydoedd prysur (y ‘profiad siopa’ dan do gwreiddiol a ddyfeisiwyd gan y Fictoriaid, gyda llaw).

Mae siopau da ym Mae Colwyn hefyd, a cheir dewis eang o siopau annibynnol, busnesau teuluol yn aml iawn, mewn llefydd megis Deganwy, Conwy a Llandrillo-yn-Rhos.

Ond nid yw’r profiad siopa yn gyfyngedig i’r trefi arfordirol yn unig. Mae nifer o siopau arbenigol atyniadol yn nhref Llanrwst hefyd, ac mae Betws-y-Coed yn denu siopwyr yn ogystal â cherddwyr ac ymwelwyr. Mae’r brif stryd hir yn gartref i nifer o siopau yn gwerthu popeth o nwyddau awyr agored i grefftau cain.

Nid yw’n syndod bod Betws yn gyrchfan siopa mor boblogaidd adeg y Nadolig (nid yw’n rhy ddrwg yn yr haf chwaith).

Uchafbwyntiau

Beauty Bliss

Beauty Bliss

Ychwanegu Beauty Bliss i'ch Taith

Beauty Bliss - ar gyfer eich holl anghenion harddwch

5 Acre Nursery & Market Garden, Tal y Bont, Conwy

5 Acre Nursery & Market Garden

Ychwanegu 5 Acre Nursery & Market Garden i'ch Taith

Rydym yn Nyffryn prydferth Conwy yn Nhal-y-Bont ar y B5106, 5 milltir o Gonwy....

Melin Wlân Trefriw

Melin Wlân Trefriw

Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

Caiff gorchuddion gwely a ffabrigau tapestri, brethyn caerog, carthenni a gwlân gwau...

Alison Bradley Gallery, Betws y Coed

Alison Bradley Gallery

Ychwanegu Alison Bradley Gallery i'ch Taith

Gellir dod o hyd i’r Alison Bradley Gallery, a sefydlwyd yn 2008, yng nghanol...

Chwilio am Fanwerthu

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio am Fanwerthu

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.