To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Siopa yn Sir Conwy

Siopa yn Sir Conwy

Edwards o Gonwy - siop cigydd o fri

Siopa

Yn gryno. Canolfannau siopa modern a siopau arbenigol

Dyma un o’n hoff weithgareddau. Ie, siopa. Felly, byddwch yn falch o glywed y gallwch siopa i’r eithaf yn y rhan hon o Ogledd Cymru.

Nid cyrchfan glan-môr yn unig yw tref Llandudno. Dyma gyrchfan siopa fwyaf Gogledd Cymru ac mae yma ganolfannau siopau ffasiynol a modern – yn cynnwys Parc Llandudno, a agorwyd yn 2007 – a holl siopau adnabyddus y stryd fawr. Hefyd, ceir nifer o siopau arbenigol hyfryd dan ganopïau yn y strydoedd prysur (y ‘profiad siopa’ dan do gwreiddiol a ddyfeisiwyd gan y Fictoriaid, gyda llaw).

Mae siopau da ym Mae Colwyn hefyd, a cheir dewis eang o siopau annibynnol, busnesau teuluol yn aml iawn, mewn llefydd megis Deganwy, Conwy a Llandrillo-yn-Rhos.

Ond nid yw’r profiad siopa yn gyfyngedig i’r trefi arfordirol yn unig. Mae nifer o siopau arbenigol atyniadol yn nhref Llanrwst hefyd, ac mae Betws-y-Coed yn denu siopwyr yn ogystal â cherddwyr ac ymwelwyr. Mae’r brif stryd hir yn gartref i nifer o siopau yn gwerthu popeth o nwyddau awyr agored i grefftau cain.

Nid yw’n syndod bod Betws yn gyrchfan siopa mor boblogaidd adeg y Nadolig (nid yw’n rhy ddrwg yn yr haf chwaith).

Uchafbwyntiau

Alison Bradley Gallery, Betws y Coed

Alison Bradley Gallery

Ychwanegu Alison Bradley Gallery i'ch Taith

Gellir dod o hyd i’r Alison Bradley Gallery, a sefydlwyd yn 2008, yng nghanol…

Porth Llywd Pottery, Tal y Bont

Crochenwaith Porth Llwyd

Ychwanegu Crochenwaith Porth Llwyd i'ch Taith

Crochenwaith stiwdio, gyda dewis helaeth o grochenwaith caled a phorslen. Wedi ei…

Anna Davies, Betws y Coed

Anna Davies

Ychwanegu Anna Davies i'ch Taith

Siop adwerthu unigryw sydd wedi’i rhedeg gan y teulu ers 55 o flynyddoedd. Cynigiwn…

5 Acre Nursery & Market Garden, Tal y Bont, Conwy

5 Acre Nursery & Market Garden

Ychwanegu 5 Acre Nursery & Market Garden i'ch Taith

Rydym yn Nyffryn prydferth Conwy yn Nhal-y-Bont ar y B5106, 5 milltir o Gonwy.…

Chwilio am Fanwerthu

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio am Fanwerthu

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.