To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwyliau tymhorol yn Sir Conwy

Gwyliau tymhorol yn Sir Conwy

Cerdded ar Drwyn y Fuwch, Llandudno

Gwyliau Tymhorol

Yn gryno. Lle ar gyfer pob tymor

Eira yn Eryri. Lliwiau’r gwanwyn yng Ngardd Bodnant. Traethau’r haf yn Llandudno. Niwl a naws yr hydref yng Nghoedwig Gwydyr.

Mae pob un o’n pedwar tymor yn gyfnodau arbennig iawn. Dyna sy’n egluro efallai pam ein bod yn gyrchfan boblogaidd gydol y flwyddyn. Mae cerddwyr a’r rheini sy’n hoffi’r awyr agored yn heidio i’r cefn gwlad i adfywio ac ymlacio o fisoedd Ionawr i Rhagfyr. Mae gwyliau yn y gaeaf yn ogystal â’r haf yn cadw ein cyrchfannau’n brysur. Mae llawer o’n hatyniadau a llefydd y gallwch ymweld â nhw – ynghyd â’n gwestai, gwestai bychain a llety hunanddarpar – ar agor ym mhob tymor.

Dyma rai syniadau tymhorol i’ch ysbrydoli:

  • Ewch â’r plant ar Helfa Wyau Pasg bluog yng ngwarchodfa RSPB Conwy
  • Ar ôl taith gerdded aeafol eisteddwch wrth dân coed mawr agored yn un o’n tafarndai clyd neu westai gwledig
  • Cerddwch o dan y Bwa Laburnum enwog yng Ngardd Bodnant ar ddechrau’r haf. Yna, dewch yn ôl yn yr hydref i fwynhau gwledd o liwiau tymhorol, ac ar ddiwedd y flwyddyn hyd at fis Ionawr, cewch eich swyno gan Ardd y Gaeaf
  • Ewch am dro ar hyd bromenâd Llandudno yn yr haf, yn union fel y gwnaeth ymwelwyr oes Victoria (does dim rhaid i chi gario parasol)
  • Sefwch yn nannedd y gwynt ar ragfuriau Castell Dolwyddelan, cartref Tywysogion Cymru
  • Archebwch eich tocyn ar gyfer perfformiadau tymor yr hydref a’r gwanwyn gan Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn Venue Cymru, Llandudno
  • Ewch i siopa Nadolig am grefftau ac anrhegion arbenigol ym Metws-y-Coed

Os ydych ar wyliau byr yn yr ardal, ni fyddwch am wastraffu unrhyw amser gwerthfawr yn teithio pellteroedd maith. Mae’n ddigon hawdd cyrraedd yma os ydych yn teithio ar y ffordd neu mewn trên o rannau eraill o’r Deyrnas Unedig, byddwch yma mewn dim o dro … wel, bron iawn.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.