To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Plas y Brenin – Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol

Ychwanegu Plas y Brenin – Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Address/Location

Capel Curig
Betws Y Coed
Conwy
LL24 0ET

Contact

Ffôn: 01690 720214

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored ers bron i 60 o flynyddoedd, gan gyflwyno newydd-ddyfodiaid i’r awyr agored, helpu selogion yr awyr agored i wella’u sgiliau awyr agored a hyfforddi hyfforddwyr awyr agored.

Cynhaliwn amrywiaeth enfawr o wyliau, cyrsiau a gwibdeithiau mewn ystod eang o weithgareddau gan gynnwys cerdded bryniau, dringo creigiau, mynydda, sgrialu, beicio mynydd, beicio ar y ffordd caiacio dŵr gwyn, caiacio ar y môr, canŵio a chymorth cyntaf.

Gydag ystafelloedd gwely en-suite cysurus sy’n cysgu 80 o bobl i wneud ein gwesteion unigol i deimlo’n gartrefol a thri bwthyn hunanarlwyo ychwanegol sydd wedi’u dylunio i groesawu grwpiau mwy o faint, mae gennym bopeth y gallai’r sawl sy’n frwd am yr awyr agored obeithio amdano.

Os ychwanegwch gyfarwyddyd, offer, cyfleusterau ac arlwyo o’r safon uchaf at hynny, mae gennych y rysáit berffaith i ddysgu yn y mynyddoedd a’u mwynhau.

Opening Times

Opening (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ty Hyll / The Ugly House

  Ty Hyll / The Ugly House

  Ychwanegu Ty Hyll / The Ugly House i'ch Taith

  Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  2.43 milltir i ffwrdd
 2. Coedwig Gwydyr

  Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.76 milltir i ffwrdd
 3. Y Rhaeadr Ewynnol

  Y Rhaeadr Ewynnol

  Ychwanegu Y Rhaeadr Ewynnol i'ch Taith

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.94 milltir i ffwrdd
 4. Castell Dolwyddelan

  Castell Dolwyddelan

  Ychwanegu Castell Dolwyddelan i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw.

  3.39 milltir i ffwrdd
 1. Tŷ Mawr Wybrnant

  Tŷ Mawr Wybrnant

  Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw

  4.56 milltir i ffwrdd
 2. Galeri Betws-y-Coed

  Galeri Betws-y-Coed

  Ychwanegu Galeri Betws-y-Coed i'ch Taith

  Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  4.62 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

  Conwy Valley Railway Museum

  Ychwanegu Conwy Valley Railway Museum i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  4.92 milltir i ffwrdd
 4. St Michael's Old Church, Betws y Coed

  St Michael's Old Church

  Ychwanegu St Michael's Old Church i'ch Taith

  Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  4.99 milltir i ffwrdd
 5. Melin Wlân Trefriw

  Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  .

  5.16 milltir i ffwrdd
 6. Gwydir Castle Llanrwst

  Castell Gwydir

  Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

  Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  5.24 milltir i ffwrdd
 7. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

  Gwydir Uchaf Chapel

  Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

  A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  5.26 milltir i ffwrdd
 8. Zip World Fforest

  Zip World Fforest

  Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

  Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  5.42 milltir i ffwrdd
 9. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

  Eglwys Sant Grwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

  5.54 milltir i ffwrdd
 10. Rhaeadr Conwy

  Rhaeadr Conwy

  Ychwanegu Rhaeadr Conwy i'ch Taith

  Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  6.38 milltir i ffwrdd
 11. Conwy Water Gardens and Dutch Pancake House

  Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd

  Ychwanegu Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd i'ch Taith

  Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

  9.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.