To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Mynydd Marian

Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Mynydd Marian

Address/Location

Bron Y Llan
Llysfaen
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8SP

Contact

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn gwlad gerllaw, yn ogystal â mynyddoedd Eryri a Bryniau Clwyd yn y pellter. Mae planhigion y glaswelltir o ddiddordeb arbennig ac os dewch chi yma ar ddechrau’r haf (Mai /Mehefin) fe welwch chi arddangosfa hardd o degeirianau a blodau glaswelltir eraill. Mae Mynydd Marian wedi ei ddynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei fod yn gartref i lawer o blanhigion ac anifeiliaid prin. Yma fe welwch chi blanhigion fel y cor-rosyn lledlwyd, pumnalen y gwanwyn, a’r pawrwelltau sy’n sefyll i fyny ac yn symud yn y gwynt, yn ogystal â’r glöyn byw glesyn serennog.
Ar ben Mynydd Marian mae Telegraph House a adeiladwyd yn 1841. Roedd y Telegraph House yn un o ddeuddeg o orsafoedd telegraff rhwng Caergybi a Lerpwl – a oedd yn trosglwyddo gwybodaeth i Ddociau Lerpwl am y llongau a oedd yn dynesu. Yr amser cyflymaf y bu i neges gael ei throsglwyddo a’i hateb yw 53 eiliad! Erbyn heddiw mae'r Telegraph House yn gartref preifat. Dydi Mynydd Marian ddim yn bell iawn o Lwybr Gogledd Cymru ac mae’n werth i chi fynd yno – yn arbennig i weld y golygfeydd godidog! Gyda maes parcio lle gallwch chi barcio am ddim, mae Mynydd Marian hefyd yn fan cychwyn da i fynd am dro ac archwilio’r cefn gwlad cyfagos.
Lawrlwythwch taflen Mynydd Marian i weld mapiau a llwybrau cerdded ac i ddysgu mwy am fywyd gwyllt a hanes yr ardal hon.

Beth sydd Gerllaw

 1. Llanddulas Beach

  Traeth Llanddulas

  Ychwanegu Traeth Llanddulas i'ch Taith

  Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Totally Ape

  Totally Ape

  Ychwanegu Totally Ape i'ch Taith

  Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal.
  Dwy ffrâm chwarae ar wahân,…

  1.66 milltir i ffwrdd
 3. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.67 milltir i ffwrdd
 4. Old Colwyn Beach

  Traeth Hen Golwyn

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  2.27 milltir i ffwrdd
 1. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  2.39 milltir i ffwrdd
 2. Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

  Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

  2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  2.55 milltir i ffwrdd
 3. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  2.8 milltir i ffwrdd
 4. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  2.92 milltir i ffwrdd
 5. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  2.96 milltir i ffwrdd
 6. Pensarn Beach

  Traeth Abergele Pensarn

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  3.08 milltir i ffwrdd
 7. Rhos on Sea Sandy Beach

  Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn i'ch Taith

  Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  3.19 milltir i ffwrdd
 8. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  3.2 milltir i ffwrdd
 9. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  3.27 milltir i ffwrdd
 10. Sw Mynydd Cymru

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd…

  3.64 milltir i ffwrdd
 11. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  3.66 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.