To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Melin Wlân Trefriw

Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

Gweithdy Crefftau

Melin Wlân Trefriw

Address/Location

Main Road
Trefriw
Conwy
LL27 0NQ

Contact

Ffôn: 01492 640462

Dewch i weld y peiriant gwehyddu a’r tyrbin dŵr yn ein hamgueddfa lle rydym ni’n gweithgynhyrchu dillad gwely tapestri, cynfasau teithio a nwyddau brethyn cartref yn defnyddio gwlân crai rhwng y Pasg a mis Hydref, ddydd Llun i ddydd Gwener AC EITHRIO GŴYLIAU Y BANC.

Mae ein nwyddau gwlân pur, ein dilladau a’n hategolion ar werth yn ein siop, sydd hefyd yn gwerthu gweuwaith a nwyddau croen dafad.

Gallwch weld gardd y gwehyddion sy'n cynnwys planhigion sydd wedi'u labelu sy'n cyflenwi ffibrau, lliwiau naturiol, sebon a gwrthsefyll gwyfynod. (oriau siop - Mehefin i Fedi)

Ticket Prices

Opening Times

Tyrbin trydan-dŵr a'r siop yn agored trwy’r flwyddyn, dydd Llun i ddydd Sadwrn. (Suliau - Gwyl Banc y Gwanwyn tan mis Medi (1 Ion 2018 - 31 Rhag 2018)

* Gwehyddu: Ebrill i ganol mis Rhagfyr, dydd Llun i ddydd Gwener AC EITHRIO GŴYLIAU Y BANC, 10am - 1pm a 2pm - 5pm
Peiriannau ychwanegol (peiriannau cardio, mwynau nyddu ac ati) Ebrill i mis Hydref, dydd Llun i ddydd Gwener AC EITHRIO GŴYLIAU Y BANC, 10am - 1pm a 2pm - 5pm.

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Mynediad am DdimAm Ddim

Mae'n ddrwg oes unrhyw grwpiau ysgol.

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruVAQAS Cymru VAQAS Cymru 2013

Graddau

 • VAQAS Atyniad VB
VAQAS Atyniad VB

Beth sydd Gerllaw

 1. Trefriw Trails

  Llwybrau Trefriw

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

  Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a...

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Llyn Crafnant Trail

  Llwybr Llyn Crafnant

  Ychwanegu Llwybr Llyn Crafnant i'ch Taith

  Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc...

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Rock Climbing Company

  Rock Climbing Company

  Ychwanegu Rock Climbing Company i'ch Taith

  Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd...

  1.23 milltir i ffwrdd
 4. Walking in Conwy

  Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 2 yn cynnwys Coed y Felin

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 2 yn cynnwys Coed y Felin i'ch Taith

  Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir...

  1.28 milltir i ffwrdd
 1. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

  Eglwys Sant Grwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

  1.39 milltir i ffwrdd
 2. Llanrwst Chamber of Trade

  Siambr Fasnach Llanrwst

  Ychwanegu Siambr Fasnach Llanrwst i'ch Taith

  Dysgwch am hanes a diwylliant cyfoethog Llanrwst, Gogledd Cymru gyda thaith sain/ weledol...

  1.41 milltir i ffwrdd
 3. Llanrwst and Beyond via Fairy Glen - Road Cycle Route

  Llanrwst a Thu Hwnt trwy Ffos Anoddun - Taith Feicio ar y Ffordd

  Ychwanegu Llanrwst a Thu Hwnt trwy Ffos Anoddun - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

  Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-coed,...

  1.43 milltir i ffwrdd
 4. Llanrwst Swimming pool

  Llanrwst Swimming Pool

  Ychwanegu Llanrwst Swimming Pool i'ch Taith

  Mae Pwll Nofio Llanrwst yn cynnig rhaglen amrywiol gan gynnwys gwersi nofio i blant ac...

  1.46 milltir i ffwrdd
 5. Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

  Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

  Ychwanegu Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3  i'ch Taith

  Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y...

  1.48 milltir i ffwrdd
 6. Gwydir Castle Llanrwst

  Castell Gwydir

  Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

  Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,...

  1.52 milltir i ffwrdd
 7. Marin Trail

  Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol)

  Ychwanegu Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol) i'ch Taith

  Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr...

  1.66 milltir i ffwrdd
 8. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

  Gwydir Uchaf Chapel

  Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

  A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  1.66 milltir i ffwrdd
 9. Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr

  Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd...

  1.66 milltir i ffwrdd
 10. Crafnant Trout Fishery, Trefriw

  Crafnant Trout Fishery

  Ychwanegu Crafnant Trout Fishery i'ch Taith

  Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc...

  1.67 milltir i ffwrdd
 11. Walking in Conwy

  Taith Golygfeydd dros Ddyffryn Conwy

  Ychwanegu Taith Golygfeydd dros Ddyffryn Conwy i'ch Taith

  Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn...

  1.83 milltir i ffwrdd
 12. Dyffryn Conwy Leisure Centre

  Dyffryn Conwy Leisure Centre

  Ychwanegu Dyffryn Conwy Leisure Centre i'ch Taith

  Cyfleusterau dan do a thu allan.

  1.99 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.