To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llyn Aled

Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

Llyn / Cronfa Ddw^r

Llyn Aled, Conwy

Address/Location

Pentrefoelas
Conwy
LL21 9TT

Contact

Ffôn: 01490 420463

Mae Llyn Aled, llyn naturiol dwfn, yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Nid oes unrhyw goed yn tyfu ar lannau’r llyn ac mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond mae’r rhostiroedd a’r golygfeydd o amgylch yn odidog. Mae lliw oren y dŵr yn adlewyrchu natur fawnog y rhostiroedd sy’n amgylchynu’n llyn, ac mae yma ddigonedd o ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid ar gyfer y pysgotwyr. Gallwch gael mynediad at y llyn drwy ddilyn y lôn fynyddig gul o’r A543, ger y fan lle mae’r nant yn llifo o’r llyn.

Ticket Prices

Beth sydd Gerllaw

 1. Fishing at Llyn Aled

  Pysgota yn Llyn Aled

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

  Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn...

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Fishing in North Wales

  Pysgota yn Llyn Brenig

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Brenig i'ch Taith

  Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored,...

  2.7 milltir i ffwrdd
 3. Walking in Conwy

  Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir i'ch Taith

  Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf...

  3.33 milltir i ffwrdd
 4. Llyn Brenig Sailing Club

  Llyn Brenig Sailing Club

  Ychwanegu Llyn Brenig Sailing Club i'ch Taith

  3.4 milltir i ffwrdd
 1. The Lake and a Bit

  Y Llyn a Mwy

  Ychwanegu Y Llyn a Mwy i'ch Taith

  Gan ddechrau a gorffen ger Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, mae’r llwybr beicio mynydd hwn...

  3.41 milltir i ffwrdd
 2. Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

  Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

  Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer...

  3.46 milltir i ffwrdd
 3. Alwen Water Ski Training Centre

  Alwen Water Ski Training Centre

  Ychwanegu Alwen Water Ski Training Centre i'ch Taith

  3.58 milltir i ffwrdd
 4. Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

  Cronfa Ddŵr Alwen

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

  Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14...

  3.7 milltir i ffwrdd
 5. Biking in Conwy

  Llwybr o Amgylch y Llyn

  Ychwanegu Llwybr o Amgylch y Llyn i'ch Taith

  Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar...

  3.7 milltir i ffwrdd
 6. Fishing at Alwen Reservoir

  Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen

  Ychwanegu Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

  Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd...

  3.7 milltir i ffwrdd
 7. The Brenig Trail

  Llwybr Brenig

  Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

  Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am...

  3.7 milltir i ffwrdd
 8. The Alwen Trail

  Llwybr Alwen

  Ychwanegu Llwybr Alwen i'ch Taith

  Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5...

  3.7 milltir i ffwrdd
 9. Walking in Conwy

  Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser – Llwybr Byr

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser – Llwybr Byr i'ch Taith

  Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o...

  3.7 milltir i ffwrdd
 10. Pentrellyncymer Outdoor Education Centre

  Pentrellyncymer Outdoor Education Centre

  Ychwanegu Pentrellyncymer Outdoor Education Centre i'ch Taith

  4.79 milltir i ffwrdd
 11. Pentrefoelas Walks

  Teithiau Cerdded Pentrefoelas

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Pentrefoelas i'ch Taith

  Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

  4.89 milltir i ffwrdd
 12. The Hiraethog Way, Conwy

  Llwybr Hiraethog

  Ychwanegu Llwybr Hiraethog i'ch Taith

  Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef...

  4.89 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.