To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cyrsiau gwyliau yng Ngogledd Cymru

Cyrsiau gwyliau yng Ngogledd Cymru

Cyrsiau anturus ym Mhlas y Brenin, Capel Curig

Dysgu wrth Hamddena

Yn gryno. Taclo’r tonnau, dringo mynyddoedd, creu crefftwaith

Heddiw, mae llawer ohonom yn awyddus i wneud rhywbeth ar ein gwyliau – dysgu sgil newydd efallai, neu gymryd rhan yn ein hoff weithgareddau neu ddiddordebau hamdden.

Os felly, rydych wedi dod i’r lle iawn. Mae Canolfan Chwaraeon Dwr newydd a chyffrous Bae Colwyn, Porth Eirias yn dod â bywyd newydd i’r dref – a chyfleoedd newydd ar gyfer hyfforddiant ym meysydd hwylio, hwylfyrddio a chychod modur, yn ogystal â llogi caiacs a chanws.

Ar yr arfordir ym Mae Cinmel gallwch ddysgu sut i farcudhwylio ar draeth tawel, tair milltir o hyd. Ond nid oes unrhyw beth yn dawel am y gamp gyffrous hon, sef un o’r chwaraeon dwr sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd gyflymaf yn y byd.

Mae padlfyrddio wrth sefyll hefyd yn gamp sy’n denu nifer fawr o gefnogwyr newydd – ewch i Landrillo-yn-Rhos i roi cynnig arni.

Nid oes yn rhaid cael eich traed yn wlyb drwy’r amser. Canolfan Fynydda Genedlaethol Plas-y-Brenin yng Nghapel Curig, yw prif ganolfan awyr agored y Deyrnas Unedig (pa ryfedd, mewn gwirionedd, gan ystyried ei lleoliad yng nghalon Eryri). Mae’r ganolfan yn cynnig cyrsiau o bob math, o benwythnosau i deuluoedd i sialensau heriol ar y mynydd i’r arbenigwyr.

Ond os nad ydych yn rhy hoff o’r uchelfannau, peidiwch â phoeni. Arwyddair cwmni teithiau Celticos yw ‘mae mwy i Ogledd Cymru na mynyddoedd’, ac mae’r cwmni’n trefnu dewis gwych o gyrsiau crefft a diddordebau hamdden yn ogystal â theithiau cerdded natur, thematig a thywysiedig.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.