To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwinllan Conwy

Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

Gwinllan

Conwy Vineyard

Address/Location

Gwinllan Conwy Ltd
Y Gwinwydd
Llangwstenin
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9JF

Contact

Ffôn: 01492 545596 / 07880744847

Plannwyd y winllan yn 2012, ac mae wedi tyfu nes ei bod dros un erw gyda miloedd o winwydd. Mae’r mathau arbennig o winwydd hybrid wedi eu dewis yn benodol i gyd-fynd â phridd a hinsawdd Gogledd Cymru. Mae’r mathau yma’n creu gwin ffres ac unigryw.

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan yn y rhan hardd hon o Ogledd Cymru.

Taith Dywys o gwmpas y Winllan a Blasu Gwin £15 y pen neu £28 y pen gyda Bwrdd Cawsiau Cymreig.

Caws Cymreig a Blasu Gwin £15 y pen. Wrth flasu gwinoedd yn ystod ein Teithiau cewch olwg ar sut mae Gwinllan Gymreig yn gweithio.

Taith dywysedig drwy’r winllan a blasu gwin am £15 y pen.
Taith dywysedig o amgylch y winllan a sesiwn blasu gwin gyda bwrdd caws Cymreig am £22.50 y pen.
Taith dywysedig o amgylch y winllan gyda thamaid Cymreig i’w fwyta am £29.50 y pen
Taith dywysedig o amgylch y winllan a sesiwn blasu gwin gyda the prynhawn am £32.50 y pen.
Mae ein teithiau a’n sesiynau blasu yn cynnig cipolwg llawn gwybodaeth i sut mae Gwinllan Gymreig yn gweithio.
Sesiwn blasu caws a gwin Cymreig am £18 y pen.
Te prynhawn am £17.50 y pen
Pecyn ystafell gyfarfod am £25 y pen.
Cysylltwch â ni neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol/ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau unigryw a gynhelir drwy’r flwyddyn.

 

Ticket Prices

Opening Times

* Teithiau Tywys ar gael rhwng Chwefror a Tachwedd
Siop y agored rhwng 9am a 5pm dydd mawrth i ddydd Sadwrn

Beth sydd Gerllaw

 1. Aberconwy Equestrian Centre

  Aberconwy Equestrian Centre

  Ychwanegu Aberconwy Equestrian Centre i'ch Taith

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Marle Hall Outdoor Education Centre

  Marle Hall Outdoor Education Centre

  Ychwanegu Marle Hall Outdoor Education Centre i'ch Taith

  1.04 milltir i ffwrdd
 3. Adventurous Ewe

  Adventurous Ewe

  Ychwanegu Adventurous Ewe i'ch Taith

  Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl.

  1.06 milltir i ffwrdd
 4. Road Cycle Route around Llandudno Junction

  Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Cyffordd Llandudno

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Cyffordd Llandudno i'ch Taith

  Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o...

  1.24 milltir i ffwrdd
 1. Conwy Valley Line

  Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Ychwanegu Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

  Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau...

  1.27 milltir i ffwrdd
 2. Conwy RSPB Nature Reserve, Llandudno

  Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

  Ewch yn agosach at natur yn y werddon gwlyptir hwn gerllaw afon Conwy. Taith gerdded...

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Conwy RSPB Nature Reserve, Llandudno

  Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

  Ger Aber Conwy

  1.27 milltir i ffwrdd
 4. Cycling in Conwy

  Conwy Valley Road Cycle Route

  Ychwanegu Conwy Valley Road Cycle Route i'ch Taith

  A scenic cycling route following the River Conwy as it wends its way from Conwy to Betws...

  1.29 milltir i ffwrdd
 5. Cineworld Llandudno Junction

  Cineworld Llandudno Junction

  Ychwanegu Cineworld Llandudno Junction i'ch Taith

  Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  1.29 milltir i ffwrdd
 6. Walking in Conwy

  Llwybrau Cerdded Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn

  Ychwanegu Llwybrau Cerdded Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae bryn calchfaen amlwg Bryn Euryn wedi’i orchuddio gan gyfres o lwybrau drwy’r...

  1.34 milltir i ffwrdd
 7. Welsh Mountain Zoo - National Zoo of Wales, Colwyn Bay

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd...

  1.4 milltir i ffwrdd
 8. Llandudno Junction Leisure Centre

  Llandudno Junction Leisure Centre

  Ychwanegu Llandudno Junction Leisure Centre i'ch Taith

  Cyfleusterau hamdden dan do.

  1.45 milltir i ffwrdd
 9. Creuddyn Sports Hall

  Creuddyn Sports Hall

  Ychwanegu Creuddyn Sports Hall i'ch Taith

  Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau...

  1.45 milltir i ffwrdd
 10. Carbon Monkey MTB Guiding & Skills Coaching

  Carbon Monkey MTB Guiding & Skills Coaching

  Ychwanegu Carbon Monkey MTB Guiding & Skills Coaching i'ch Taith

  Mae Carbon Monkey yn cynnig teithiau tywys ar feiciau mynydd a beiciau, cyrsiau sgiliau a...

  1.56 milltir i ffwrdd
 11. Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

  Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan

  Ychwanegu Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan i'ch Taith

  Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y...

  1.57 milltir i ffwrdd
 12. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.