To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwinllan Conwy

Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

Gwinllan

Conwy Vineyard

Address/Location

Gwinllan Conwy Ltd
Y Gwinwydd
Llangwstenin
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9JF

Contact

Ffôn: 01492 545596

Plannwyd y winllan yn 2012, ac mae wedi tyfu nes ei bod dros un erw gyda miloedd o winwydd. Mae’r mathau arbennig o winwydd hybrid wedi eu dewis yn benodol i gyd-fynd â phridd a hinsawdd Gogledd Cymru. Mae’r mathau yma’n creu gwin ffres ac unigryw.

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan yn y rhan hardd hon o Ogledd Cymru.

Taith Dywys o gwmpas y Winllan a Blasu Gwin £15 y pen neu £28 y pen gyda Bwrdd Cawsiau Cymreig.

Caws Cymreig a Blasu Gwin £15 y pen. Wrth flasu gwinoedd yn ystod ein Teithiau cewch olwg ar sut mae Gwinllan Gymreig yn gweithio.

Taith dywysedig drwy’r winllan a blasu gwin am £15 y pen.
Taith dywysedig o amgylch y winllan a sesiwn blasu gwin gyda bwrdd caws Cymreig am £22.50 y pen.
Taith dywysedig o amgylch y winllan gyda thamaid Cymreig i’w fwyta am £29.50 y pen
Taith dywysedig o amgylch y winllan a sesiwn blasu gwin gyda the prynhawn am £32.50 y pen.
Mae ein teithiau a’n sesiynau blasu yn cynnig cipolwg llawn gwybodaeth i sut mae Gwinllan Gymreig yn gweithio.
Sesiwn blasu caws a gwin Cymreig am £18 y pen.
Te prynhawn am £17.50 y pen
Pecyn ystafell gyfarfod am £25 y pen.
Cysylltwch â ni neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol/ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau unigryw a gynhelir drwy’r flwyddyn.

 

Opening Times

* Teithiau Tywys ar gael rhwng Chwefror a Tachwedd
Siop y agored rhwng 9am a 5pm dydd mawrth i ddydd Sadwrn

Beth sydd Gerllaw

 1. Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Ychwanegu Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

  Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.27 milltir i ffwrdd
 2. Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

  Ger Aber Conwy

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Cineworld Llandudno Junction

  Cineworld Llandudno Junction

  Ychwanegu Cineworld Llandudno Junction i'ch Taith

  Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  1.29 milltir i ffwrdd
 4. Sw Mynydd Cymru

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd…

  1.4 milltir i ffwrdd
 1. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.6 milltir i ffwrdd
 2. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.75 milltir i ffwrdd
 3. View of Conwy Suspension Bridge

  Pont Grog a Tholldy Conwy

  Ychwanegu Pont Grog a Tholldy Conwy i'ch Taith

  Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  2.01 milltir i ffwrdd
 5. Conwy Sightseeing Cruise

  Mordeithiau i weld y golygfeydd

  Ychwanegu Mordeithiau i weld y golygfeydd i'ch Taith

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  2.01 milltir i ffwrdd
 6. Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Castell Conwy

  Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw

  2.01 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa Cregyn Glas

  Amgueddfa Cregyn Glas

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

  Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  2.01 milltir i ffwrdd
 8. Harlequin Puppet Theatre

  Theatr Bypedau yr Harlequin

  Ychwanegu Theatr Bypedau yr Harlequin i'ch Taith

  Sioe marionét draddodiadol

  2.02 milltir i ffwrdd
 9. Conwy Town Walls

  Conwy Town Walls

  Ychwanegu Conwy Town Walls i'ch Taith

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  2.05 milltir i ffwrdd
 10. Smallest House - Conwy

  Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

  Ychwanegu Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain i'ch Taith

  Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  2.06 milltir i ffwrdd
 11. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  2.08 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.