To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwarchodfa Natur yr RSPB

Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Gwarchodfa Natur yr RSPB

Address/Location

Llandudno Junction
Conwy
LL31 9XZ

Contact

Ffôn: 01492 584091

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O’r A55, cymerwch gyffordd 18 (yn cyfeirio at Gonwy a Deganwy) a dilynwch arwyddion brown yr RSPB. Mae’r warchodfa ar ochr ddeheuol y cylchfan. O Gonwy, Deganwy a Llandudno, cymerwch yr A546/A547 i gylchfan y Weekly News, gyrrwch i gyfeiriad y de heibio i Tesco a chanolfan y Sinema (Ffordd 6G) a chroeswch y cylchfan dros yr A55. Mae’r fynedfa i’r warchodfa ar yr ochr ddeheuol.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ar y trên

Mae’r orsaf drenau agosaf yng Nghyffordd Llandudno, llai na milltir o’r warchodfa. Y llwybr cyflymaf yw troi i’r chwith allan o’r orsaf a chymryd y troad cyntaf i’r chwith i lawr i Ferndale Road. Dilynwch y llwybr troed i’r dde a throwch i’r chwith dros y bont ffordd (Ffordd 6G). Mae’r ffordd yn mynd heibio i Tesco a chanolfan sinema i gylchfan mawr yr A55. Mae’r warchodfa ar ochr ddeheuol y cylchfan ac mae arwyddion iddi.

Mae taith gerdded fwy pleserus, ond ychydig yn hwy, ychydig dros filltir. Trowch i’r chwith allan o’r orsaf a chymerwch y troad cyntaf i’r chwith i lawr i Ferndale Road. Ewch o dan y bont ac ar ôl 200m, ewch o dan bont arall ac yn syth i fyny’r stepiau i ymuno â Conwy Road. Cerddwch tuag at Gonwy ac ar ddechrau’r gerddi, ewch i’r ochr dde a gwnewch ddolen islaw Conwy Road trwy danffordd. Wedyn ewch dros y bont gerdded a dilynwch lwybr y foryd am hanner milltir hyd nes i chi gyrraedd maes parcio’r warchodfa.

Mae map i’r warchodfa ar bosteri yng ngorsaf drenau Cyffordd Llandudno. Os ydych chi’n teithio yma ar y trên, manteisiwch ar ein cynnig o ddiod am ddim. Cyflwynwch docyn trên dilys i Gyffordd Llandudno yn Siop Goffi Waterside ar ddiwrnod y daith, a byddwn yn rhoi cwpanaid o de neu goffi wedi’i hidlo am ddim i chi.

Ar y Bws

Yr arhosfan bysiau agosaf yw rhif 27 yn Tesco, dilynwch y cyfarwyddiadau fel a welir uchod. Mae sawl bws arall yn stopio gerllaw yng Nghyffordd Llandudno (rhif 5, 9, 14, 15, 19 ac 84), mae’r cyfarwyddiadau fel y maen nhw o’r orsaf drenau.


Beth sydd Gerllaw

 1. Cineworld Llandudno Junction

  Cineworld Llandudno Junction

  Ychwanegu Cineworld Llandudno Junction i'ch Taith

  Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Ychwanegu Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

  Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. View of Conwy Suspension Bridge

  Pont Grog a Tholldy Conwy

  Ychwanegu Pont Grog a Tholldy Conwy i'ch Taith

  Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  0.79 milltir i ffwrdd
 4. Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Castell Conwy

  Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw

  0.84 milltir i ffwrdd
 1. Conwy Sightseeing Cruise

  Mordeithiau i weld y golygfeydd

  Ychwanegu Mordeithiau i weld y golygfeydd i'ch Taith

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  0.86 milltir i ffwrdd
 2. Amgueddfa Cregyn Glas

  Amgueddfa Cregyn Glas

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

  Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  0.86 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Town Walls

  Conwy Town Walls

  Ychwanegu Conwy Town Walls i'ch Taith

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.89 milltir i ffwrdd
 4. Princes of Gwynedd Exhibition, Conwy

  Arddangosfa Tywysogion Gwynedd

  Ychwanegu Arddangosfa Tywysogion Gwynedd i'ch Taith

  Y cyntaf o dair arddangosfa’n canolbwyntio ar Dywysogion Gwynedd, mae’r arddangosfa hon…

  0.96 milltir i ffwrdd
 5. Abaty Aberconwy

  Llwybr Tref Conwy

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.96 milltir i ffwrdd
 6. Smallest House - Conwy

  Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

  Ychwanegu Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain i'ch Taith

  Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.96 milltir i ffwrdd
 7. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.96 milltir i ffwrdd
 8. Plas Mawr, Conwy - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Plas Mawr

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

  Tŷ Tref Elisabethaidd

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

  Yr Academi Frenhinol Gymreig

  Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

  Wedi’i sefydlu yn 1881

  1.03 milltir i ffwrdd
 10. Bodlondeb Woods Local Nature Reserve Conwy

  Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb i'ch Taith

  Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 11. Conwy Vineyard

  Gwinllan Conwy

  Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

  Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu…

  1.27 milltir i ffwrdd
 12. Conwy Morfa Beach

  Traeth Morfa Conwy

  Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

  Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.