To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Go Below Underground Adventures

Ychwanegu Go Below Underground Adventures i'ch Taith

Canolfan Chwaraeon Antur

Underground Adventures, Betws y Coed

Address/Location

Conwy Falls Cafe
Betws-y-Coed
Conwy
LL24 0PN

Contact

Ffôn: 01690 710108

      

Dewch i brofi gweithgaredd antur hollol wahanol ger Betws-y-Coed a mynd ar daith drwy fynydd trwy gyfres o heriau cyffrous ar un o'n teithiau antur epig o dan y ddaear. Profwch eich nerfau drwy fynd ar y wifren sip ar draws y dŵr, dringo i fyny siafftiau fertigol, mynd ar gwch ar draws llyn, dringo rhaeadrau, dringo, tramwyo ac abseilio eich ffordd drwy ein mwyngloddiau segur helaeth. Perffaith ar gyfer teuluoedd, cyplau, grwpiau, partïon ieir a phartïon dynion a digwyddiadau corfforaethol.

Eisiau mynd hyd yn oed ymhellach? Yna ymunwch â ni ar un o'n teithiau tanddaearol Xtreme sydd ar gyfer oedolion yn unig (18+) ac nid ar gyfer y gwan galon. Ymwthiwch eich ffordd ar hyd pontydd sy’n pydru a hen drawstiau, gan fynd ar wifren sip dros geudyllau enfawr, abseilio at y pwynt hygyrch dyfnaf yn y DU o dan 1,300tr o graig gadarn, mynd ar wifren sip hiraf a dyfnaf y byd o dan y ddaear a thaflu eich hun oddi ar silff i mewn i dywyllwch gyda’n cwymp 70 troedfedd. Mae'n 5km o adrenalin pur!

Ar ein teithiau byddwch yn darganfod byd cudd ysblennydd o lynnoedd dwfn glas angof, siambrau dramatig, twneli troellog a pheiriannau mwyngloddio hynafol sy’n gorwedd wedi'u gadael yn y tywyllwch. Gall ein tywyswyr hwyliog a phrofiadol hefyd rhannu cyfoeth o wybodaeth am yr amgylchedd diddorol hwn, y diwydiant glo a'i hanes.

Rydym ar agor drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn gallu gwrthsefyll y tywydd! Dim ceudyllu neu wasgu drwy fannau tynn. Mae'r holl offer yn ogystal ag esgidiau glaw yn cael eu darparu. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol, ond mae angen lefel resymol o ffitrwydd ac ymdeimlad o antur arnoch.

Opening Times

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:0018:00*
Dydd Mawrth09:0018:00*
Dydd Mercher09:0018:00*
Dydd Iau09:0018:00*
Dydd Gwener09:0018:00*
Dydd Sadwrn09:0018:00*
Dydd Sul09:0018:00*
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
(10-17 mlwydd oed) Pris plentyn yn dechrau o£79.00 unrhyw un
(2 +2) Pris Teulu yn dechrau o£89.00 unrhyw un
Mine to Mountain£120.00 gweithgarwch
Pris oedolyn yn dechrau o£49.00 unrhyw un

Disgownt ar gael i grwpiau.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rhaeadr Conwy

  Rhaeadr Conwy

  Ychwanegu Rhaeadr Conwy i'ch Taith

  Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

  Conwy Valley Railway Museum

  Ychwanegu Conwy Valley Railway Museum i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  2.13 milltir i ffwrdd
 3. St Michael's Old Church, Betws y Coed

  St Michael's Old Church

  Ychwanegu St Michael's Old Church i'ch Taith

  Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.18 milltir i ffwrdd
 4. Galeri Betws-y-Coed

  Galeri Betws-y-Coed

  Ychwanegu Galeri Betws-y-Coed i'ch Taith

  Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  2.34 milltir i ffwrdd
 1. Zip World Fforest

  Zip World Fforest

  Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

  Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.43 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ Mawr Wybrnant

  Tŷ Mawr Wybrnant

  Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw

  2.88 milltir i ffwrdd
 3. Y Rhaeadr Ewynnol

  Y Rhaeadr Ewynnol

  Ychwanegu Y Rhaeadr Ewynnol i'ch Taith

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.88 milltir i ffwrdd
 4. Coedwig Gwydyr

  Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.94 milltir i ffwrdd
 5. Ty Hyll / The Ugly House

  Ty Hyll / The Ugly House

  Ychwanegu Ty Hyll / The Ugly House i'ch Taith

  Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  4.22 milltir i ffwrdd
 6. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

  Gwydir Uchaf Chapel

  Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

  A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.66 milltir i ffwrdd
 7. Gwydir Castle Llanrwst

  Castell Gwydir

  Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

  Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  4.79 milltir i ffwrdd
 8. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

  Eglwys Sant Grwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

  5.08 milltir i ffwrdd
 9. Castell Dolwyddelan

  Dolwyddelan Castle

  Ychwanegu Dolwyddelan Castle i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.24 milltir i ffwrdd
 10. Melin Wlân Trefriw

  Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Mae’r felin yn defnyddio dŵr o lyn Crafnant a llyn Geirionnydd gerllaw i gynhyrchu trydan…

  6.22 milltir i ffwrdd
 11. Llyn Aled, Conwy

  Llyn Aled

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.