To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwytai yng Ngogledd Cymru

Bwytai yng Ngogledd Cymru

Bwyta allan ym Mae Colwyn

Bwyd a Diod

Yn gryno. Blas o Ogledd Cymru

Mae digonedd o bethau yma i godi chwant bwyd arnoch, o fwytai crand i bysgod a sglodion. Mae bwytai a chaffis ar draws y rhanbarth yn gweini pob math o ddanteithion – te bach traddodiadol y prynhawn a seigiau cyfoes, soffistigedig, prydau maethlon i’r cerddwyr llwglyd a bwyd o’r radd flaenaf ar gyfer dathliadau arbennig mewn bwytai arobryn.

Mae bwyd da yn gofyn am gynnyrch lleol da. Rydym yn ffodus iawn. Mae digonedd ar ein plât – cregyn gleision Conwy a chig eidion Gwartheg Duon Cymreig, cig oen mynydd Cymreig a physgod a bwyd môr ffres. Dyma wir flas Gogledd Cymru. Nid bwyd cyflym yw hwn, ond bwyd ffres a gynhyrchwyd yn araf, bwyd nad yw wedi teithio milltiroedd i gyrraedd eich plât.

Byddwch yn blasu’r gwahaniaeth ym mhob man. Gallwch weld a chlywed mwy amdano bellach yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant a agorodd yn ddiweddar yn Nyffryn Conwy. Y ganolfan newydd hon, gwerth £6½-miliwn, yw’r unig un o’i bath yng Nghymru a mae ymweliad â’r fan hon yn flaenoriaeth i unrhyw fwydgarwr. Mae’r ganolfan wedi’i lleoli mewn hen adeiladau fferm, ac mae’n cynnwys siop fwyd, ystafell de, bwyty, becws, siop gig ac ysgol goginio.

Dyma leoliad Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru hefyd. Yn ogystal, mae cynlluniau ar y gweill i greu gardd a fydd yn denu gwenyn yn Tŷ Hyll, ger Betws-y-Coed.

Mae siopa am fwyd yn bleser ym mhob man, mewn siopau megis Edwards o Gonwy (y cigydd o fri) a Blas ar Fwyd, delicatessen yn Llanrwst – ill dau yn fusnesau sydd wedi ennill gwobrau.

Uchafbwyntiau

La Dolce Vita, Rhos on Sea

La Dolce Vita

Ychwanegu La Dolce Vita i'ch Taith

La Dolce Vita: yn gweini bwyd gwych a gwinoedd rhagorol mewn awyrgylch cynnes a…

Carlo's Restaurant

Carlo's Restaurant

Ychwanegu Carlo's Restaurant i'ch Taith

Yn arbenigo mewn pysgod ffres a stêcs ardderchog

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.