To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Coedwig Clocaenog

Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

Coedwig

Clocaenog Forest, Conwy

Address/Location

Conwy

Contact

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin, a nifer o rywogaethau o adar ysglyfaethus sy’n magu. Gan fod yma filltiroedd o lonydd coedwig tawel a nifer o feysydd parcio, mae’n lle delfrydol ar gyfer teuluoedd sydd am feicio, cerdded a marchogaeth.

Ticket Prices

Beth sydd Gerllaw

 1. Up to the Lake

  I fyny i’r Llyn

  Ychwanegu I fyny i’r Llyn i'ch Taith

  Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn...

  1.32 milltir i ffwrdd
 2. Biking in Conwy

  Foel Gasnach

  Ychwanegu Foel Gasnach i'ch Taith

  Mae Foel Gasnach yn lleoliad gwych ar gyfer beicio lawr allt yng Nghoedwig Clocaenog. Mae...

  1.32 milltir i ffwrdd
 3. Tough at the Top

  Anodd ar y Top

  Ychwanegu Anodd ar y Top i'ch Taith

  Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys bron i...

  3.31 milltir i ffwrdd
 4. Biking in Conwy

  Llwybr Beicio Bod Petryal

  Ychwanegu Llwybr Beicio Bod Petryal i'ch Taith

  Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn...

  3.31 milltir i ffwrdd
 1. Anvil Pottery, Llanrhaeadr

  Anvil Pottery

  Ychwanegu Anvil Pottery i'ch Taith

  Mae Anvil Pottery wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd rhwng Dinbych a Rhuthun, oddi ar yr A525...

  4.94 milltir i ffwrdd
 2. Pentrellyncymer Outdoor Education Centre

  Pentrellyncymer Outdoor Education Centre

  Ychwanegu Pentrellyncymer Outdoor Education Centre i'ch Taith

  5.67 milltir i ffwrdd
 3. The Clwydian Way

  Taith Clwyd

  Ychwanegu Taith Clwyd i'ch Taith

  Mae Taith Clwyd yn dechrau yng ngogledd Sir Ddinbych ym Mhrestatyn ac yn rhedeg am 122...

  5.7 milltir i ffwrdd
 4. Llyn Brenig Sailing Club

  Llyn Brenig Sailing Club

  Ychwanegu Llyn Brenig Sailing Club i'ch Taith

  5.98 milltir i ffwrdd
 5. Amgueddfa’r 50au

  Amgueddfa’r 50au

  Ychwanegu Amgueddfa’r 50au i'ch Taith

  5.99 milltir i ffwrdd
 6. The Two Lake Tour

  Taith y Ddau Lyn

  Ychwanegu Taith y Ddau Lyn i'ch Taith

  Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn...

  6.07 milltir i ffwrdd
 7. Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

  Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

  Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer...

  6.08 milltir i ffwrdd
 8. Walking in Conwy

  Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir i'ch Taith

  Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf...

  6.1 milltir i ffwrdd
 9. The Lake and a Bit

  Y Llyn a Mwy

  Ychwanegu Y Llyn a Mwy i'ch Taith

  Gan ddechrau a gorffen ger Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, mae’r llwybr beicio mynydd hwn...

  6.14 milltir i ffwrdd
 10. Fishing in North Wales

  Pysgota yn Llyn Brenig

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Brenig i'ch Taith

  Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored,...

  6.41 milltir i ffwrdd
 11. Walking in Conwy

  Cylchdaith i Goed Shed

  Ychwanegu Cylchdaith i Goed Shed i'ch Taith

  Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o...

  6.68 milltir i ffwrdd
 12. Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

  Cronfa Ddŵr Alwen

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

  Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14...

  6.85 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.