To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Car Cebl Llandudno

Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

Gweld Golygfeydd

Llandundo Cable Car 1

Address/Location

North Parade
Llandudno
Conwy
LL30 2LP

Contact

Ffôn: 01492 877205

Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd.

Mae’r profiad unigryw hwn a agorwyd ar 30 Mehefin 1969 fel y system car cebl teithwyr hiraf ym Mhrydain, yn parhau i fod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y dref.

Golygfeydd Anhygoel

Wrth i Geir Cebl Llandudno lithro’n dawel o’r Fach i Ben y Gwylfryn, 679 troedfedd i fyny, gallwch weld golygfeydd panoramig syfrdanol o Fae Llandudno, Trwyn y Fuwch, Moryd Conwy a milltiroedd allan dros Fôr Iwerddon. Ac yna edrych i lawr ar erddi hardd y Fach neu gael cipolwg ar y cyffro yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Llandudno.

Y pellter i'r copa yw ychydig dros filltir ac mae'r daith hamddenol yn cymryd tua naw munud ar raff ddur ddiddiwedd.

Mae Ceir Cabl Llandudno wedi eu paentio’n goch, melyn, oren a glas golau gan eu gwneud yn ychwanegiad lliwgar i dirlun Parc Gwledig y Gogarth.

Y pellter mwyaf o'r ddaear yw tua 80 troedfedd ac mae naw peilon yn cynnal y cebl.

Pethau i'w gwneud ar Ben y Gwylfryn

Unwaith y byddwch ar y copa (Pen y Gwylfryn), mae mwy o olygfeydd trawiadol i’w mwynhau.

Mae Ynys Môn, mynyddoedd Eryri, Ynys Seiriol a’r tu hwnt i gyd i’w gweld.

Gallwch grwydro’r Gogarth trwy ddilyn un o'r llwybrau troed niferus.

Galwch i mewn i Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth lle mae arddangosion rhyngweithiol a chlyweledol yn disgrifio hanes, daeareg a bywyd gwyllt y Gogarth.

Gallwch hefyd brynu detholiad o daflenni llwybrau cerdded a natur.

Mae gan Ganolfan Pen y Gwylfryn ar y Gogarth, a fu unwaith yn eiddo i’r bocsiwr Randolph Turpin, fwyty, caffi, bar a siop yn ogystal â maes chwarae antur a Golff Antur Rocky Pines.

Prynu eich tocyn ar gyfer Car Cebl Llandudno

Gallwch brynu tocyn sengl neu ddwyffordd ar Gar Cebl Llandudno o orsaf y Fach neu o derfynfa Pen y Gwylfryn.

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig **

Yn anffodus, ni all Ceir Cebl Llandudno weithredu ar ddiwrnodau gwyntog iawn, felly i osgoi cael eich siomi ffoniwch i gael amseroedd agor 01492 877205.

Opening Times

Yn ddyddiol rhwng y Pasg a mis Hydref (Yn dibynnu ar y tywydd) (1 Ebr 2018 - 31 Hyd 2018)*
April to October. The cable cars can't operate on windy days - please phone for opening times. (1 Ebr 2019 - 31 Hyd 2019)
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult Return£11.00 oedolyn
Adult Single£10.50 oedolyn
Child Return£9.00 plentyn
Child Single£8.50 plentyn
Family Return£33.00 teulu
Family Single£31.00 teulu

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig ** Nid yw’r tocynnau’n drosglwyddadwy ar gyfer eu defnyddio ar Dramffordd y Gogarth.
(Prisiau yn gywir 04/07/2018)

Beth sydd Gerllaw

 1. Marine Drive Llandudno

  Cylchdro’r Gogarth

  Ychwanegu Cylchdro’r Gogarth i'ch Taith

  Tollffordd

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Siambr Dywyll

  Siambr Dywyll

  Ychwanegu Siambr Dywyll i'ch Taith

  Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Llandudno Pier

  Pier Llandudno

  Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

  Hwyl i'r holl deulu

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Llandudno Boat Trip

  Teithiau Cychod Llandudno

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

  Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Codman's Punch and Judy Llandudno

  Pwnsh a Jwdi Codman

  Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

  Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Boutique Tours of North Wales

  Boutique Tours of North Wales

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

  Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Donkey Llandudno North shore

  North Shore Donkey Rides

  Ychwanegu North Shore Donkey Rides i'ch Taith

  Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Bonkerz Fun Centre Llandudno

  Bonkerz Fun Centre

  Ychwanegu Bonkerz Fun Centre i'ch Taith

  Rydym yn amgylchedd llawn hwyl ar gyfer teuluoedd beth bynnag yw’r tywydd.

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Tramffordd y Gogarth

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Sefydlwyd 1902

  0.26 milltir i ffwrdd
 7. Home Front Experience, Llandudno

  Amgueddfa’r Home Front Experience

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

  Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.33 milltir i ffwrdd
 8. Amgueddfa Llandudno

  Amgueddfa Llandudno

  Ychwanegu Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

  0.33 milltir i ffwrdd
 9. Llandudno North Shore Beach

  Traeth y Gogledd Llandudno

  Ychwanegu Traeth y Gogledd Llandudno i'ch Taith

  Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.35 milltir i ffwrdd
 10. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.35 milltir i ffwrdd
 11. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.36 milltir i ffwrdd
 12. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.