To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Ychwanegu Canolfan Ddiwylliant Conwy i'ch Taith

Canolfan Dreftadaeth / Ymwelwyr

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Address/Location

Bodlondeb
Conwy
Conwy
LL32 8NU

Contact

Ffôn: 01492 577 550

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

Mae’r adeilad golau ac agored hwn, a gwblhawyd yn 2019, wedi cymryd ei le’n dda ym Mharc Bodlondeb ac mae’n gartref i archifau sirol, llyfrgell ardal, arddangosfeydd treftadaeth, caffi a chanolbwynt celfyddydau cymunedol newydd sbon.

Mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer eich siwrnai trwy hanes Sir Conwy. Mae’r arddangosfeydd yn mynd ag ymwelwyr trwy bum mil o flynyddoedd o hanes ac mae’n cynnwys gwrthrychau unigryw, gwaith celf hyfryd a dehongliad rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Llyfrgell a llawer mwy; dyma loches, lle i ymlacio neu wneud tipyn o waith. Rhywle i eistedd ac ymlacio gyda llyfr da a choffi.

Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar ymchwilio i hanes lleol neu hanes teulu? Dyma’r cyfle perffaith, gyda staff cyfeillgar wrth law i’ch helpu i ddechrau arni.

Yn yr ardaloedd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan mae gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol i bobl â dementia. Gallwch wrando ar leisiau lleol yn adrodd eu storïau wrth i chi eistedd ar fainc sain ac edmygu'r planhigion meddyginiaethol yn yr Ardd Ffisig; sy'n cydnabod hanes mynachaidd cyfoethog Conwy cyn y castell.

Mae’r Ganolfan Ddiwylliant yn hygyrch i bawb.
Mae cyfleusterau newid babi, dolen glyw a dehongli Iaith Arwyddion Prydain ar gael.

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gweithio tuag at fod yn ystyriol o bobl â dementia.

Opening Times

Llyfrgell (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3017:00
Dydd Mawrth09:3019:00
Dydd Mercher09:3017:00
Dydd Iau09:3017:00
Dydd Gwener09:3017:00
Dydd Sadwrn10:0013:00
Dydd Sul
Archifau (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun10:0016:30
Dydd Mawrth10:0019:00
Dydd Mercher10:0016:30
Dydd Iau10:0016:30
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
Caffi (amseroedd agor y gaeaf) (1 Ion 2020 - 12 Ebr 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:0017:00
Dydd Mawrth09:0017:00
Dydd Mercher09:0017:00
Dydd Iau09:0017:00
Dydd Gwener09:0017:00
Dydd Sadwrn09:0017:00
Dydd Sul10:0016:00
Caffi (Oriau agor yr haf) (13 Ebr 2020 - 30 Medi 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun08:0018:00
Dydd Mawrth08:0018:00
Dydd Mercher08:0018:00
Dydd Iau08:0018:00
Dydd Gwener08:0018:00
Dydd Sadwrn08:0018:00
Dydd Sul09:0017:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

  Yr Academi Frenhinol Gymreig

  Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

  Wedi’i sefydlu yn 1881

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Plas Mawr

  Plas Mawr

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

  Tŷ Tref Elisabethaidd

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Abaty Aberconwy

  Llwybr Tref Conwy

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Princes of Gwynedd Exhibition, Conwy

  Arddangosfa Tywysogion Gwynedd

  Ychwanegu Arddangosfa Tywysogion Gwynedd i'ch Taith

  Y cyntaf o dair arddangosfa’n canolbwyntio ar Dywysogion Gwynedd, mae’r arddangosfa hon…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Smallest House - Conwy

  Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

  Ychwanegu Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain i'ch Taith

  Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Town Walls

  Conwy Town Walls

  Ychwanegu Conwy Town Walls i'ch Taith

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Amgueddfa Cregyn Glas

  Amgueddfa Cregyn Glas

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

  Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Conwy Sightseeing Cruise

  Mordeithiau i weld y golygfeydd

  Ychwanegu Mordeithiau i weld y golygfeydd i'ch Taith

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Castell Conwy

  Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw

  0.24 milltir i ffwrdd
 7. Bodlondeb Woods Local Nature Reserve Conwy

  Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb i'ch Taith

  Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.28 milltir i ffwrdd
 8. View of Conwy Suspension Bridge

  Pont Grog a Tholldy Conwy

  Ychwanegu Pont Grog a Tholldy Conwy i'ch Taith

  Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  0.29 milltir i ffwrdd
 9. Conwy Morfa Beach

  Traeth Morfa Conwy

  Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

  Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.83 milltir i ffwrdd
 10. Cineworld Llandudno Junction

  Cineworld Llandudno Junction

  Ychwanegu Cineworld Llandudno Junction i'ch Taith

  Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  0.94 milltir i ffwrdd
 11. Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Ychwanegu Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

  Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.94 milltir i ffwrdd
 12. Conwy RSPB

  Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

  Ger Aber Conwy

  1.07 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.