To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bryn Euryn

Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Bryn Euryn

Address/Location

Dinerth Road
Rhos On Sea
Colwyn Bay
Clwyd
LL28 4YN

Contact

Mae Bryn Euryn yn graig calchfaen amlwg sy’n edrych dros Landrillo-yn-Rhos. Ceir yma olygfeydd gwych o Landrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Llandudno a Pharc Cenedlaethol Eryri. Ceir cymysgedd gyfoethog o laswelltir a choetir yma ac mae rhan o Fryn Euryn yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae llawer o hanes yn perthyn i'r ardal hefyd gyda Llys Euryn yn dyddio o'r bymthegfed ganrif a bryngaer o'r chweched ganrif. Mae nifer o lwybrau da o amgylch y bryn, gan gynnwys Llwybr y Copa, sy'n cysylltu Llys Euryn a'r gaer ar y copa, a Llwybr y Goedwig.

Nid yw Bryn Euryn nepell o lwybr cerdded a beicio’r arfordir. Mae yma hyd yn oed le i gadw beiciau, meinciau picnic a maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch daflen Bryn Euryn i gael map o’r llwybrau cerdded yn ogystal â mwy o wybodaeth am hanes a bywyd gwyllt yr ardal a sut i gyrraedd y warchodfa.

Ticket Prices

Beth sydd Gerllaw

 1. Bay of Colwyn Sailing Club

  Bay of Colwyn Sailing Club

  Ychwanegu Bay of Colwyn Sailing Club i'ch Taith

  Yn Llandrillo-yn-Rhos.

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Walking in Conwy

  Llwybrau Cerdded Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn

  Ychwanegu Llwybrau Cerdded Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae bryn calchfaen amlwg Bryn Euryn wedi’i orchuddio gan gyfres o lwybrau drwy’r...

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Harlequin Puppet Theatre

  Theatr Bypedau yr Harlequin

  Ychwanegu Theatr Bypedau yr Harlequin i'ch Taith

  Sioe marionét draddodiadol

  0.5 milltir i ffwrdd
 1. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn...

  0.51 milltir i ffwrdd
 2. Incentive Sea Fishing Trips

  Incentive Sea Fishing Trips

  Ychwanegu Incentive Sea Fishing Trips i'ch Taith

  0.57 milltir i ffwrdd
 3. Rhos Fynach Crazy Golf

  Rhos Fynach Crazy Golf

  Ychwanegu Rhos Fynach Crazy Golf i'ch Taith

  Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn...

  0.6 milltir i ffwrdd
 4. Rhos on Sea Golf Club

  Rhos on Sea Golf Club

  Ychwanegu Rhos on Sea Golf Club i'ch Taith

  Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos (cwrs parcdir 18 twll).

  0.82 milltir i ffwrdd
 5. Welsh Mountain Zoo - National Zoo of Wales, Colwyn Bay

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd...

  0.87 milltir i ffwrdd
 6. Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos

  Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos

  Ychwanegu Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

  Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a...

  0.94 milltir i ffwrdd
 7. Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

  Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan

  Ychwanegu Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan i'ch Taith

  Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y...

  1.06 milltir i ffwrdd
 8. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae...

  1.1 milltir i ffwrdd
 9. Creuddyn Sports Hall

  Creuddyn Sports Hall

  Ychwanegu Creuddyn Sports Hall i'ch Taith

  Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau...

  1.16 milltir i ffwrdd
 10. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a...

  1.22 milltir i ffwrdd
 11. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  1.23 milltir i ffwrdd
 12. Penrhyn Bay Beach

  Traeth Bae Penrhyn

  Ychwanegu Traeth Bae Penrhyn i'ch Taith

  Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd...

  1.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.