To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Anvil Pottery

Ychwanegu Anvil Pottery i'ch Taith

Canolfan Grefft

Anvil Pottery, Llanrhaeadr

Address/Location

The Smithy
Llanrhaeadr Y.C.
Denbigh
Denbighshire
LL16 4NL

Contact

Ffôn: 01745 890532

Mae Anvil Pottery wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd rhwng Dinbych a Rhuthun, oddi ar yr A525 ym mhentref Llanrhaeadr. Mae’r gweithdy mewn hen efail sy’n 300 mlynedd oed wrth ymyl eglwys y pentref sy’n dyddio o’r 15fed Ganrif ac sy’n enwog am ei ffenestr Jesse a’r ffynnon sanctaidd. Gyferbyn mae hen dafarn o’r 17eg Ganrif.

Mae’r gweithdy yn hen efail y gof. Mae’r fainc, y rhesel oedd yn dal yr offer a’r hyn y cedwid y fegin ynddo’n dal yno.

Mae’r odyn a’r ardal wydro yn y rhan lle byddai’r gof yn pedoli –arferai bedoli tua ugain o geffylau’r dydd.

Mae’r holl botiau’n cael eu gwneud â llaw ar y droell ac mae’r holl waith addurno’n cael ei wneud â llaw hefyd. Mae dewis o grochenwaith caled a phridd, rydym yn cynhyrchu potiau sy’n addas i’w rhoi yn y popty, gwaelod lampau, llusernau a chrochenwaith addurnol. Mae croeso i gomisiynau manwerthu.

Rydym yn cyflenwi siopau amgueddfeydd, tai encilio, caffis a bwytai, orielau a siopau crefftau ac wrth gwrs y cyhoedd. Mae croeso i ymwelwyr bob amser.

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Mynediad am ddimAm Ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Beth sydd Gerllaw

 1. Amgueddfa’r 50au

  Amgueddfa’r 50au

  Ychwanegu Amgueddfa’r 50au i'ch Taith

  2.61 milltir i ffwrdd
 2. Clocaenog Forest, Conwy

  Coedwig Clocaenog

  Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

  Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  4.94 milltir i ffwrdd
 3. Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

  Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

  Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  8.86 milltir i ffwrdd
 4. Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

  Cronfa Ddŵr Alwen

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

  Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  10 milltir i ffwrdd
 1. Llyn Aled, Conwy

  Llyn Aled

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  10.58 milltir i ffwrdd
 2. Parc Hamdden Tir Prince

  Parc Hamdden Tir Prince

  Ychwanegu Parc Hamdden Tir Prince i'ch Taith

  Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  12.01 milltir i ffwrdd
 3. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  12.22 milltir i ffwrdd
 4. Parc Hwyl Knightly's

  Parc Hwyl Knightly's

  Ychwanegu Parc Hwyl Knightly's i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  12.23 milltir i ffwrdd
 5. Traeth Sandy Cove

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  12.44 milltir i ffwrdd
 6. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  12.56 milltir i ffwrdd
 7. Pensarn Beach

  Traeth Abergele Pensarn

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  12.83 milltir i ffwrdd
 8. The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

  Amgueddfa Syr Henry Jones

  Ychwanegu Amgueddfa Syr Henry Jones i'ch Taith

  Amgueddfa ryfeddol o fywyd gwledig Cymru ym mwthyn gweithiwr o’r 19eg ganrif ac sy’n…

  13.01 milltir i ffwrdd
 9. Glassblobbery

  Glassblobbery

  Ychwanegu Glassblobbery i'ch Taith

  13.42 milltir i ffwrdd
 10. Llanddulas Beach

  Traeth Llanddulas

  Ychwanegu Traeth Llanddulas i'ch Taith

  Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  14.33 milltir i ffwrdd
 11. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  14.54 milltir i ffwrdd
 12. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  16.1 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.