To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Adventure Paintball

Ychwanegu Adventure Paintball i'ch Taith

Canolfan Chwaraeon Antur

Adventure Company

Address/Location

Kinmel Woods
Primrose Hill
St George
Abergele
Conwy
LL22 9BU

Contact

Ffôn: 01745 361368

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad ardderchog, gyda’r safle ond 100m oddi wrth C24a yr A55.

Mae’r safle’n cynnwys swyddfa, bar byrbrydau, ardaloedd bwyta dan do ac awyr agored, ystafelloedd newid, toiledau ac ystafell ymolchi, meysydd parcio arwyneb caled efo lle i goetsis.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys, Ardal Saethyddiaeth, safle saethu peli paent 10 gêm, Llwybr Antur ac Ardal Saethu Reiffls Aer. (Mae cynlluniau ar gyfer gweithgareddau cyffrous eraill ar hyn o bryd).

Nid oes tâl mynediad na thâl am barcio ond codir tâl unigol am bob gweithgaredd.
Gallwch ofyn am brisiau ar gyfer sesiynau aml-weithgaredd.

Mae naill ai arweinwyr neu farsialiaid diogelwch ar gyfer pob gweithgaredd i'ch helpu i fwynhau eich sesiwn gyda ni. Byddwn yn darparu’r cyfan y byddwch ei angen; rydym yn eich cynghori i archebu ymlaen llaw, ond nid yw’n angenrheidiol bob amser.

Llinell Archebu 01745 361368, llinellau ar agor o 9am tan 7pm bob dydd.

Rydym yn aml yn clywed cwsmeriaid yn dweud, ‘Does dim angen mynd i unrhyw le arall’.

Opening Times

Open every weekend (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)

* Gellir cadw lle ymlaen llaw unrhyw bryd, 7 diwrnod yr wythnos

Prisiau

: Mae’r prisiau’n dibynnu ar y pecyn a brynir, o £14.
Llwybr Antur – plant 3 i 9 oed gyda theulu.
Pledu paent – plant 12 oed neu’n hŷn

Beth sydd Gerllaw

 1. Parc Hwyl Knightly's

  Parc Hwyl Knightly's

  Ychwanegu Parc Hwyl Knightly's i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  2.34 milltir i ffwrdd
 2. Parc Hamdden Tir Prince

  Parc Hamdden Tir Prince

  Ychwanegu Parc Hamdden Tir Prince i'ch Taith

  Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.38 milltir i ffwrdd
 3. Pensarn Beach

  Traeth Abergele Pensarn

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.62 milltir i ffwrdd
 4. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.98 milltir i ffwrdd
 1. Traeth Sandy Cove

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  3.08 milltir i ffwrdd
 2. Llanddulas Beach

  Traeth Llanddulas

  Ychwanegu Traeth Llanddulas i'ch Taith

  Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.46 milltir i ffwrdd
 3. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  5.11 milltir i ffwrdd
 4. Totally Ape

  Totally Ape

  Ychwanegu Totally Ape i'ch Taith

  Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal.
  Dwy ffrâm chwarae ar wahân,…

  6.72 milltir i ffwrdd
 5. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  6.77 milltir i ffwrdd
 6. Old Colwyn Beach

  Traeth Hen Golwyn

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.33 milltir i ffwrdd
 7. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.49 milltir i ffwrdd
 8. Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

  Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

  2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  7.6 milltir i ffwrdd
 9. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  7.88 milltir i ffwrdd
 10. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  7.99 milltir i ffwrdd
 11. Amgueddfa’r 50au

  Amgueddfa’r 50au

  Ychwanegu Amgueddfa’r 50au i'ch Taith

  8.02 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.