To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Abergele Golf Club

Ychwanegu Abergele Golf Club i'ch Taith

Golff

Abergele Golf Club

Address/Location

Tan Y Gopa Road
Abergele
Conwy
LL22 8DS

Contact

Ffôn: 01745 824034

Gellir archebu lle ar-lein ar y wefan www.abergelegolfclub.co.uk neu drwy gysylltu â’r Clwb Golff ar 01745 824034.

Mae Clwb Golff Abergele yn enwog am ei groeso cynnes gan staff ac aelodau, ac ein nod yw bod ymwelwyr, cymdeithasau a grwpiau yn cael y diwrnod gorau posib.

Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer grwpiau o 12 golffiwr neu ragor. Am ragor o fanylion, gwybodaeth neu ymholiadau, cysylltwch â'r Swyddfa Gyffredinol ar 01745 824034, opsiwn 3.

Mae gofyn am flaendal o £10.00 y pen i gadarnhau eich lle.

Derbynnir cardiau credyd/debyd.

Mae gan ein harlwywr ddewis da o brydau a byrbrydau at ddant pawb a gellir trefnu

anghenion dietegol gyda’r arlwywr o fewn 7 diwrnod i’ch ymweliad.

Mae’n rhaid talu gweddill unrhyw gyfrif yn llawn, diwrnod cyn chwarae.

Mae nifer cyfyngedig o fygis i’w llogi, a dylid trefnu hyn gyda’r siop.

Mae dynion yn chwarae gyda tïau melyn, ac eithrio eich bod wedi trefnu o flaen llaw gyda’r swyddfa i chwarae gyda tïau gwyn. Mae'r merched yn chwarae oddi ar y tïau coch.

Mae Clwb Golff Abergele yn dymuno bod ymwelwyr yn mwynhau ein diwrnod gyda ni, ac yn parchu pob golffiwr gyda chyflymder chwarae a rheolau golff.

Enillodd Clwb Golff Abergele Brosiect Amgylcheddol Eithriadol y Flwyddyn am eu hardal Tir Gwylllt (Tir Gwyllt).

Opening Times

Daily opening times (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun08:3018:00
Dydd Mawrth08:3018:00
Dydd Mercher08:3018:00
Dydd Iau08:3018:00
Dydd Gwener08:3018:00
Dydd Sadwrn08:3018:00
Dydd Sul08:3017:00
Gwyliau Cyhoeddus08:3017:00

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
High season (April-September)Am Ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Beth sydd Gerllaw

 1. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.67 milltir i ffwrdd
 2. Pensarn Beach

  Traeth Abergele Pensarn

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  0.78 milltir i ffwrdd
 3. Llanddulas Beach

  Traeth Llanddulas

  Ychwanegu Traeth Llanddulas i'ch Taith

  Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Parc Hwyl Knightly's

  Parc Hwyl Knightly's

  Ychwanegu Parc Hwyl Knightly's i'ch Taith

  Hwyl i’r teulu i gyd

  2.55 milltir i ffwrdd
 1. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.71 milltir i ffwrdd
 2. Parc Hamdden Tir Prince

  Parc Hamdden Tir Prince

  Ychwanegu Parc Hamdden Tir Prince i'ch Taith

  Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.96 milltir i ffwrdd
 3. Traeth Sandy Cove

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  3.55 milltir i ffwrdd
 4. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.63 milltir i ffwrdd
 5. Totally Ape

  Totally Ape

  Ychwanegu Totally Ape i'ch Taith

  Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal.
  Dwy ffrâm chwarae ar wahân,…

  4.27 milltir i ffwrdd
 6. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  4.34 milltir i ffwrdd
 7. Old Colwyn Beach

  Traeth Hen Golwyn

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  4.86 milltir i ffwrdd
 8. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.05 milltir i ffwrdd
 9. Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

  Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

  2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  5.14 milltir i ffwrdd
 10. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  5.43 milltir i ffwrdd
 11. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  5.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.