To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yng Ngogledd Cymru

Pethau i'w gwneud yng Ngogledd Cymru

Mwynhewch sioe gerdd yn Venue Cymru

Pethau I’w Gwneud

Petaem yn rhoi ein meddwl ar waith, mae’n siŵr y byddem yn gallu meddwl am weithgareddau a phethau i’w gwneud a fyddai’n cynnwys yr wyddor gyfan.

Mae ‘A’ yn hawdd – Atyniadau (mae digonedd o’r rhain). Mae ‘Y’ yn eithaf hawdd hefyd. Ymdrochi – mae gennym ddewis eang o draethau tywodlyd, braf.

‘B’ am Bwytai a Bodnant, ‘C’ am Crefftau, Cestyll neu Canŵio … ac yn y blaen.

Un tro, amser maith yn ôl – wel, ddim mor bell yn ôl a hynny, mewn gwirionedd – roeddem yn ddigon hapus i dreulio’n gwyliau yn eistedd ar y traeth. Heddiw, os ydych am fwynhau gwyliau o’r fath rydych yn teithio i wlad dramor, ond gall hwn fod yn brofiad digon diflas erbyn heddiw wrth ddelio â strach y meysydd awyr.

Llawer gwell yw gwneud rhywbeth ar eich gwyliau – fel y mae llawer ohonoch eisoes wedi’i ddarganfod.

Heddiw, mae llawer o’n hymwelwyr yn awyddus i gael profiadau newydd neu gymryd rhan yn eu hoff weithgaredd neu ddiddordeb hamdden. Maen nhw’n dilyn llwybrau cerdded a threftadaeth, o bosibl yng nghwmni tywysydd. Neu maen nhw’n torri eu llwybrau’u hunain i ddarganfod ein trysorau cudd.

Bydd y rheini sy’n mwynhau chwaraeon dŵr am roi cynnig ar weithgareddau megis barcudfyrddio a phadlfyrddio wrth sefyll sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd. Byddant yn siŵr o fynd ar eu hunion i Ganolfan Chwaraeon Dŵr wych newydd Bae Colwyn.

Mae gan fwyd, diod a siopau ran bwysig i’w chwarae hefyd. Mae ein bwyd yn ffres, iachus a lleol iawn (meddyliwch am gregyn gleision Conwy a chig oen mynydd blasus) ac mae digon ar gyfer y siopwyr hefyd (Llandudno yw prif ganolfan siopa Gogledd Cymru).

Ac ar ôl iddi dywyllu, Venue Cymru yn Llandudno yw’r lle delfrydol i fwynhau pob math o adloniant – o opera i gerddoriaeth boblogaidd, o ddrama i gomedi amgen.

Uchafbwyntiau

Traeth Sandy Cove

Traeth Sandy Cove

Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

Conwy Sightseeing Cruise

Mordeithiau i weld y golygfeydd

Ychwanegu Mordeithiau i weld y golygfeydd i'ch Taith

Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria.

Sw Mynydd Cymru

Sw Mynydd Cymru

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd…

GYG Karting

Cartio GYG

Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.