To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yng Ngogledd Cymru

Pethau i'w gwneud yng Ngogledd Cymru

Mwynhewch sioe gerdd yn Venue Cymru

Pethau I’w Gwneud

Petaem yn rhoi ein meddwl ar waith, mae’n siŵr y byddem yn gallu meddwl am weithgareddau a phethau i’w gwneud a fyddai’n cynnwys yr wyddor gyfan.

Mae ‘A’ yn hawdd – Atyniadau (mae digonedd o’r rhain). Mae ‘Y’ yn eithaf hawdd hefyd. Ymdrochi – mae gennym ddewis eang o draethau tywodlyd, braf.

‘B’ am Bwytai a Bodnant, ‘C’ am Crefftau, Cestyll neu Canŵio … ac yn y blaen.

Un tro, amser maith yn ôl – wel, ddim mor bell yn ôl a hynny, mewn gwirionedd – roeddem yn ddigon hapus i dreulio’n gwyliau yn eistedd ar y traeth. Heddiw, os ydych am fwynhau gwyliau o’r fath rydych yn teithio i wlad dramor, ond gall hwn fod yn brofiad digon diflas erbyn heddiw wrth ddelio â strach y meysydd awyr.

Llawer gwell yw gwneud rhywbeth ar eich gwyliau – fel y mae llawer ohonoch eisoes wedi’i ddarganfod.

Heddiw, mae llawer o’n hymwelwyr yn awyddus i gael profiadau newydd neu gymryd rhan yn eu hoff weithgaredd neu ddiddordeb hamdden. Maen nhw’n dilyn llwybrau cerdded a threftadaeth, o bosibl yng nghwmni tywysydd. Neu maen nhw’n torri eu llwybrau’u hunain i ddarganfod ein trysorau cudd.

Bydd y rheini sy’n mwynhau chwaraeon dŵr am roi cynnig ar weithgareddau megis barcudfyrddio a phadlfyrddio wrth sefyll sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd. Byddant yn siŵr o fynd ar eu hunion i Ganolfan Chwaraeon Dŵr wych newydd Bae Colwyn.

Mae gan fwyd, diod a siopau ran bwysig i’w chwarae hefyd. Mae ein bwyd yn ffres, iachus a lleol iawn (meddyliwch am gregyn gleision Conwy a chig oen mynydd blasus) ac mae digon ar gyfer y siopwyr hefyd (Llandudno yw prif ganolfan siopa Gogledd Cymru).

Ac ar ôl iddi dywyllu, Venue Cymru yn Llandudno yw’r lle delfrydol i fwynhau pob math o adloniant – o opera i gerddoriaeth boblogaidd, o ddrama i gomedi amgen.

Uchafbwyntiau

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Ychwanegu Llandudno Ski & Snowboard Centre i'ch Taith

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira...

Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

Castell Conwy

Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

Wedi’i adeiladu ar gyfer y Brenin Edward I rhwng 1283 a 1287, mae cynllun Meistr...

Bodnant Garden, Tal y Cafn

Gardd Bodnant

Ychwanegu Gardd Bodnant i'ch Taith

Mae Gardd Bodnant ar safle dros 80 erw a dyma un o’r gerddi gorau ym Mhrydain. Yn y...

Underground Adventures, Betws y Coed

Go Below Underground Adventures

Ychwanegu Go Below Underground Adventures i'ch Taith

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.