To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon Dŵr Gogledd Cymru

Chwaraeon Dŵr Gogledd Cymru

Hwylio ym Mae Llandudno

Chwaraeon Dŵr

Yn gryno. Dwr a mwy o ddwr 

Mae’r heli yn ein gwaed. Ceir traddodiad hir o hwylio ar hyd yr arfordir – mae clybiau hwylio a llithrfeydd i’w cael ym mhob man, mewn mannau megis Conwy, Bae Colwyn, Llandudno a Phenmaenmawr. Mae hwylio hefyd yn boblogaidd yn yr ardaloedd mewndirol megis yn Llyn Brenig ar Fynydd Hiraethog. Mae’r clwb cyfeillgar – yr uchaf yng Ngogledd Cymru – yn elwa ar amodau gwynt gwych sy’n berffaith i ddysgwyr a chystadlaethau hwylio. Mae cronfa ddwr Llyn Alwen gerllaw yn lle poblogaidd ar gyfer sgïo dwr.

Mae ein harbwrs a marinas yn amrywiol ac yn llawn cymeriad. Yng Nghonwy, mae’r hen gei pysgota yng nghysgod y castell canoloesol. Lleolir dau farina modern gerllaw hefyd – yng Nghonwy ei hun (500 angorfa) ac ar draws yr aber yn Neganwy (165 angorfa). Mae harbwrs deniadol llai o faint i’w cael ym Mae Cinmel a Llandrillo-yn-Rhos.

Daw ein treftadaeth forwrol i’r amlwg yn ystod Gwyl yr Afon yng Nghonwy. Cynhelir yr wyl am wythnos bob haf i ddathlu pob math o weithgareddau dwr, yn cynnwys nifer o gystadlaethau difrifol a hwyl ar y glannau.

Mae’r rhai hynny sy’n mwynhau hwylfyrddio, barcudfyrddio a chanwio wrth eu boddau â’r amodau yn Llanfairfechan a Phenmaenmawr. Mae Conwy wedi dod yn lleoliad poblogaidd ar gyfer padlfyrddio wrth sefyll, ac mae Bae Cinmel yn denu’r rhai sy’n frwd dros chwaraeon dwr (lleolir canolfan barcudfyrddio sydd ymhlith y gorau yn y byd yma).

Mae Bae Colwyn yn denu’r tyrfaoedd unwaith eto diolch i ddatblygiad newydd y Ganolfan Chwaraeon Dwr Porth Eirias, sy’n cynnig hyfforddiant hwylio, hwylfyrddio a chychod modur, yn ogystal â llogi caiacs a chanws. Mae jet-sgïo hefyd yn boblogaidd ym Mae Colwyn, a gallwch fwynhau caiacio yn y môr ar hyd yr arfordir. Cynigir hyfforddiant cychod modur a hwylio hefyd yn North Wales Power and Sail, Deganwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.