To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cerdded yng Ngogledd Cymru

Cerdded yng Ngogledd Cymru

Darganfod y Gogarth

Cerdded

Yn gryno. Teithiau hir, teithiau byr, teithiau tref, teithiau cefn gwlad.

Llwybrau mynyddig creigiog neu fynd am dro yn hamddenol ar draethau euraid. Llwybrau coedwig a theithiau treftadaeth. Teithiau hawdd ar gyfer y teulu, a llwybrau heriol yn yr ucheldiroedd ar gyfer cerddwyr brwd.

Cerdded yw ein gweithgaredd awyr agored mwyaf poblogaidd – ac wrth edrych ar y rhestr uchod, mae’n hawdd gweld pam.

Awydd mynd am dro iachusol yng ngwynt y môr ar hyd draethau a phromenadau? Yna dilynwch ddarnau o Lwybr Arfordir Cymru. Peidiwch â meddwl y bydd y daith yn wastad i gyd – mae’r llwybr yn eich arwain o amgylch penrhynau godidog y Gogarth a Thrwyn y Fuwch yn Llandudno ac yn cynnig llwybr gwahanol i’r mynyddoedd rhwng Conwy a Llanfairfechan.

Mae’r golygfeydd yn ein hardaloedd cefn gwlad yn eithaf da hefyd. Llwybrau yng ngogoniant Dyffryn Conwy drwy dirlun gwyrddlas ac – yn achos Trefriw, er enghraifft – cewch gyfle hefyd i ddysgu am hanes a threftadaeth yr ardal ar eich taith. Bydd rhai cerddwyr yn awyddus i ymweld â Pharc Coedwig Gwydyr, un o’n hardaloedd mwyaf poblogaidd ar gyfer cerdded. Mae’r rhaeadaru, y llynnoedd cudd a’r dreftadaeth ddiwydiannol rhyfeddol oll yn cael eu datgelu wrth ddilyn y rhwydwaith o 14 llwybr – mae Betws-y-Coed a Llanrwst yn fannau cychwyn da iawn.

Mae Mynydd Hiraethog ar yr ochr arall i’r dyffryn yn ardal eang o rostir, grug porffor, coedwig a llyn. Mae’r rhan hon o Ogledd Cymru yn cynnig rhywbeth gwahanol a hudolus iawn, ac mae’n ardal nad yw llawer yn gwybod amdani. Beth am ddechrau eich taith yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig.

Yng Ngwarchodfa Natur Coed Bodlondeb ger Conwy gallwch roi cynnig ar gyfeiriannu neu wylio’r bywyd gwyllt. Ac ni fyddai unrhyw ymweliad â Gogledd Cymru yn gyflawn heb fynd ar daith gerdded yn Eryri. Mae Betws-y-Coed, y porth i’r ardal fynyddig hon, yn gyrchfan lewyrchus – galwch heibio’r Ganolfan Groeso i gael cyngor ar lwybrau cerdded. I gael rhagor o wybodaeth am deithiau cerdded ar draws y rhanbarth ewch i’n Gwasanaeth Cefn Gwlad.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.