To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Parc Coedwig Gwydyr

Yn gryno. Llwybrau cerdded a bywyd gwyllt, llynnoedd cyfrinachol a threftadaeth ddiwydiannol annisgwyl.

Mae Coedwig Gwydyr yn llawer mwy na choedtir – un hardd iawn serch hynny. Mae’n gartref i glychau’r gog a threftadaeth diwydiannol, llynnoedd mynyddig cudd a llwybrau beicio mynydd heriol, llwybrau cerdded a safleoedd picnic golygfaol, afonydd byrlymus a rhaeadrau.

Y goedwig hon yw un o’r mwyaf poblogaidd ymhlith ymwelwyr yng Nghymru. Efallai, oherwydd ei bod yn hawdd iawn ei chyrraedd o Fetws-y-Coed, y gyrchfan fynyddig brysur. Mae pentref Betws wedi’i amgylchynu i bob pwrpas gan y goedwig 7,250-hectar/17,900-acer, ac mae nifer o lwybrau cerdded yn dechrau yma – Pen yr Allt, er enghraifft, taith gerdded ‘gymhedrol’ 4¼-milltir o hyd sy’n dolennu i gyfeiriad y gogledd gan gynnig golygfeydd o Moel Siabod sy’n codi uwchlaw’r coed.

Mae yma 14 llwybr cerdded, a phob un ohonynt yn cynnig golwg arbennig ar Goedwig Gwydyr. Mae Llwybr Mwynwyr Hafna, er enghraifft, yn adrodd hanes y dynion a fu’n gweithio yng ngweithfeydd plwm Gwydyr. Mae llwybrau Crafnant a Geirionnydd yn eich arwain i’r ddau lyn hudolus yn nyfnder y goedwig. Ar y llaw arall, mae’r daith o faes parcio Ty’n Llwyn, yn arwain i un o lecynnau prydferth enwocaf Cymru, y Rhaeadr Ewynnol.

I’r rhai sy’n hoffi marchogaeth mae Stablau Merlota a Marchogaeth Gwydyr wedi’u lleoli ym Mhenmachno. Dylai unrhyw un sy’n hoffi beicio mynydd fynd ar ei union i Lwybr Marin, llwybr beicio heriol 16-milltir o hyd sy’n cynnwys elltydd serth iawn a golygfeydd anhygoel.

Dylai pawb, fodd bynnag, gymryd amser i gymryd seibiant ac edrych o’u cwmpas, ac mae Coedwig Gwydyr yn gwobrwyo’r rhai hynny sy’n fodlon oedi. Mae’r goedwig yn gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt. Gwelir adar megis cnocellod y cnau, croesbigau a chnocellod y coed rhwng y dail, ac mae’r llynnoedd yn denu trochwyr, crehyrod glas a’r gwyachod mawr copog. Daw coedlannau hardd, hynafol i’r golwg rhwng y conifferau, ac yn y gwanwyn mae’r goedwig yn drwch o glychau’r gog.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.