To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Trwyn y Fuwch, Llandudno

Llwybr Arfordir Cymru

Yn gryno. Castell tywod a chastell go iawn yn nhref ganoloesol Conwy. 

Os nad oedd Cymru ar fap cerddwyr y byd o’r blaen, mae’n sicr wedi ennill ei lle arno erbyn hyn. Pan agorwyd Llwybr Arfordir Cymru yn 2012 – yr unig un o’i fath ar y blaned – enillodd llu o anrhydeddau. Yn ôl arweinlyfr The Lonely Planet, roedd arfordir Cymru ar frig y rhestr ‘Teithiau Gorau’, gan ennill y blaen ar gystadleuwyr o Dde a Gogledd America, Seland Newydd, Affrica ac India.

Mae’r llwybr yn 870 milltir o hyd. Peidiwch â phoeni, does dim disgwyl i chi gerdded ar ei hyd ar unwaith.

Bydd y rhan fwyaf o gerddwyr yn dewis darn bach o’r gacen. Felly, beth allwch chi ddisgwyl ei weld ar ein darn ni o’r llwybr? Cerddwch i gyfeiriad y gorllewin o Fae Cinmel (lle gwych ar gyfer chwaraeon dwr gyda llaw), a byddwch yn cerdded wrth ochr un o draethau tywod hiraf Gogledd Cymru i Dowyn a thu hwnt.

Traeth euraid Pensarn yw un o’n cyfrinachau pennaf – anaml iawn y bydd y lle’n brysur. Yna, ymlaen i Fae Colwyn. Mae’r traeth hwn hefyd yn hollol wych. Hefyd, yn ddiweddar iawn, crewyd traeth di-lanw artiffisial newydd sbon yma ynghyd ag amddiffynfa fôr.

Dilynwch y promenâd yr holl ffordd i bentref prydferth a thawel Llandrillo-yn-Rhos, yna ymlaen dros benrhyn Trwyn y Fuwch (gwych ar gyfer darganfod bywyd gwyllt) i Landudno (brenhines y cyrchfannau) a’r Gogarth (hyd yn oed yn well ar gyfer bywyd gwyllt, yn ogystal â safleoedd hanesyddol difyr).

Nesaf, dewch at aber Afon Conwy â’r mynyddoedd yn y cefndir a thref ganoloesol eithriadol Conwy, ei chastell Safle Treftadaeth y Byd a golygfeydd i gyfeiriad Eryri. Ymlaen ar hyd yr arfordir, â’r mynyddoedd unwaith eto yn gefnlen drawiadol, i Benmaenmawr a Llanfairfechan, dwy gyrchfan glan-môr Fictoraidd hyfryd. Gallwn gynnig dewis o lwybrau i chi yn y fan hyn – o Gonwy i Lanfairfechan, mae’n bosibl dilyn llwybr gwahanol i gyfeiriad y mynyddoedd.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.