To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gweithgareddau Awyr Agored

Gweithgareddau Awyr Agored

Hwylio ym Mae Llandudno

Yr Awyr Agored

Yr Awyr Agored yw un o’n prif adnoddau. Dyma lle byddwch am dreulio’ch amser, yn ystod unrhyw dymor. Ni allwn addo tywydd braf drwy gydol y flwyddyn, ond rydym yn siwr y byddwch yn cael eich syfrdanu gan y pethau sydd i’w gweld a’u gwneud wrth deithio o amgylch. 

Mae ein cefn gwlad (ein bryniau, glannau, coedwigoedd a mynyddoedd o ran hynny) yn llawn bywyd gwyllt. Gallwch fynd i chwilio am wiwerod coch neu wylio adar neu fynd ar goll yn llennyrch Coedwig Gwydyr. Neu beth am ddarganfod pam y mae’r Gogarth fry uwchben tref Llandudno yn ardal sydd wedi ei dynodi am ei bywyd gwyllt rhagorol.

Yn y gwanwyn, gallwch fwynhau gwledd i’r synhwyrau pan fydd ein coedlannau yn llawn clychau’r gog, ymlaciwch yn yr haf ar draethau sydd wedi ennill gwobrau, ac yn yr hydref a’r gaeaf does dim yn well na mynd am dro â gwynt y môr yn eich gwallt ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Gall beicwyr ddilyn llwybrau golygfaol, tawel, heb ormod o drafnidiaeth, ac i’r beicwyr mynydd sy’n hoffi gwibio i lawr llethrau garw a chaled, gallwn gynnig llwybrau coedwig a luniwyd yn arbennig ar eu cyfer.

I’r rheini sydd wrth eu bodd yn y dwr, rydym yn cynnig dewis eang o chwaraeon dwr yn cynnwys popeth o hwylio i badlfyrddio wrth sefyll. Gall pysgotwyr ddewis tripiau ar y môr neu bysgota yn ein hafonydd, llynnoedd a physgodfeydd mynyddig.

Mae’r cyfleusterau golff yn wych hefyd, a gallwch chwarae ar gyrsiau heriol ond cyfeillgar a fydd yn gwneud eu gorau i groesawu ymwelwyr. Ac os ydych yn mwynhau chwaraeon mwy anturus ac am roi cynnig ar ddringo creigiau, abseilio neu siglo drwy’r coed, fel Tarzan, yna rydych wedi dod i’r lle cywir.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.