To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Golff

Yn gryno. Golffio gwych ar dwyni tywod a pharcdir – a golygfeydd anhygoel hefyd.

Mae gennym fath arbennig o golff yma yng Nghymru. Rydym yn ei alw’n ‘golff fel y dylai fod’, disgrifiad a ysbrydolwyd gan ein clybiau cyfeillgar a chroesawgar – mae’r rhain wedi aros yn driw i ysbryd y gêm â’u hagwedd hwyliog a gwerth am arian. Ac nid yw’r cyrsiau’n rhy ddrwg chwaith.

Yng Nghymru, rydym yn arbenigo mewn golff ar dwyni tywod a byddai’n anodd dod o hyd i le gwell na Chlwb Golff Gogledd Cymru (Llandudno) a Chonwy. Ym marn y sylwebydd golffio, Jeremy Ellwood: ‘Mae cwrs golff twyni tywod Conwy yn adnabyddus, ac mae cynllun gwych y cwrs yn cydweddu’n berffaith â’r golygfeydd.’ Mae Clwb Golff Gogledd Cymru ar draws yr aber yn gwrs arall sy’n cynnig her pencampwriaeth a golygfeydd gwych o’r môr a’r mynydd. Mae’r un peth yn wir am Glwb Golff Maesdu Llandudno, lle mae’r cwrs golff – cymysgedd o dwyni tywod a pharcdir – yn cynnig y gorau o ddau fyd.

Gallwn gynnig mwy o gyrsiau golff ar barcdiroedd ar hyd yr arfordir yn Llanfairfechan, Penmaenmawr, Llandrillo-yn-Rhos ac Abergele, pedwar o gyrsiau parcdir braf. I’r tir, mae Betws-yn-Rhos ger Abergele yn gartref i Glwb Golff y Fedwen Arian (Silver Birch Golf Club), cwrs poblogaidd a leolir yng nghanol y bryniau. Law yn llaw â’r golffio, cewch olygfeydd gwych yn yr ardal hon. Mae cwrs parcdir hyfryd Betws-y-Coed yn cynnig golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy ac Eryri.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.