To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pysgota yn y Gogledd

Pysgota yn y Gogledd

Pysgota ar Lyn Crafnant

Pysgota

Yn gryno. Ysbail gwerthfawr yn ein llynnoedd a’n moroedd.

Ble mae’r pysgod? Wel, maen nhw i’w cael ymron ym mhob man. Yn ein hafonydd a’n llynnoedd, ein nentydd a’n pysgodfeydd bychain, ar hyd ein traethau a phentiroedd ac allan yn y môr. 

Mae ein llynnoedd mynyddig yn denu pysgotwyr o bob man. Mae Llyn Crafnant, er enghraifft, yn ddwfn yng Nghoedwig Gwydyr uwchben Llanrwst, yn llawn brithyllod a brithyll seithliw. Dyma lyn ysblennydd 25-hectar/63-acer o faint, y gallwch bysgota ynddo o’r glannau cysgodlyd.

Mae tri lleoliad arbennig ar Fynydd Hiraethog. Mae Llyn Brenig yn fawr, 372-hectar/920-acer o faint – ac mae ganddo gryn enw fel lleoliad i bysgota plu hefyd. Brithyll seithliw yw’r prif ddalfa, yn ogystal â brithyllod (gwyllt ac wedi’u stocio) a brithyll rhesog

Mae Llyn Alwen, cronfa ddwr gyfagos 150-hectar/368-acer, hefyd yn cael ei stocio’n dda â brithyll seithliw – ac mae digon o ddraenogiaid hefyd i sicrhau diwrnod da o bysgota o’r glannau coediog, cysgodol. Llyn Aled yw’r lleoliad anghysbell perffaith i bysgotwyr. Mae dyfroedd mawnog y llyn 45-hectar/110-acer hwn yn cynnwys nifer fawr o ddraenogiaid, cochiaid a phenhwyaid bras (daliwyd penhwyad 22 pwys yno).

Mae Pysgodfa Dragonfly, Cerrigydrudion, a Physgodfa Brithyll Tan-y-Mynydd ym Moelfre ger Abergele ill dau yn cael eu stocio’n dda â brithyll seithliw, brithyllod, brithyll gleision a brithyll rhesog. Maen nhw’n cynnig her i’r pysgotwr mwyaf profiadol a hefyd yn llawer o hwyl i’r dechreuwr.

Os hoffech fentro i’r môr, beth am fynd ar drip pysgota ar yr ‘Incentive’ o Landrillo-yn-Rhos neu’r ‘Gwen-Paul-M’, catamarán a leolir yn Neganwy.

Cofiwch: Os ydych am bysgota cwrs neu gêm mae’n ofynnol eich bod yn prynu trwydded ddilys gan y gymdeithas neu’r perchennog priodol a thrwydded wialen genedlaethol. I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.