To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Beicio yng Ngogledd Cymru

Beicio yng Ngogledd Cymru

Beicio ar hyd llwybr 5, Deganwy

Beicio A Beicio Mynydd

Yn gryno. Mynyddoedd a choedwigoedd i feicwyr mynydd, llwybrau beicio ar hyd y glannau i deuluoedd.

Gwelwyd twf anhygoel ym mhoblogrwydd beicio ym Mhrydain. Diolch i’r Gemau Olympaidd, Syr Bradley Wiggins a Mark Cavendish (heb anghofio’r Cymro Geraint Thomas), mae pawb wrthi. Mae gwerthiant beiciau ar gynydd wrth i nifer ohonom gael ein denu nôl i deithio ar ddwy olwyn.

Rydym wedi sylwi bod nifer cynyddol o ymwelwyr yn cyrraedd â beiciau yn sownd i’w ceir (os nad oes gennych feic, mae digonedd ar gael i’w llogi mewn llefydd megis Betws-y-Coed a Bae Colwyn). Cyn hir, maen nhw ar gefn eu beiciau yn darganfod ein llwybrau beicio golygfaol, dynodedig – llwybrau megis y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol sy’n rhedeg ar hyd yr arfordir o Fae Cinmel i Lanfairfechan, llwybrau Dyffryn Conwy ac o amgylch Llandudno a Betws-y-Coed.

Mae rhai o’r llwybrau hyn yn arbennig o addas ar gyfer teuluoedd: maen nhw’n wastad, ac ar ffyrdd weddol dawel neu ar lwybrau beicio dynodedig.

Os ydych yn mwynhau beicio oddi ar y lôn, beth am fentro i’r bryniau i fwynhau cyffro beicio mynydd. Mae gennym lwybrau ar gyfer dechreuwyr a beicwyr profiadol. Ym Mharc Coedwig Gwydyr, gallwch ddilyn Llwybr Marin 16-milltir o hyd sy’n cynnwys y math o sialensau fydd wrth fodd beicwyr llwybrau sengl. I fwynhau taith ychydig yn fwy hamddenol rhowch gynnig ar Lwybr Beicio Llyn Elsi sydd yn fwy llydan a phantiog â wyneb da ac sy’n cynnig golygfeydd godidog.

Ceir amrywiaeth o lwybrau beicio mynydd yng Nghoedwig Penmachno hefyd. Ac yng Nghanolfan Feicio newydd Llyn Brenig ar Fynydd Hiraethog, gallwch logi beiciau a dilyn llwybrau sy’n addas ar gyfer pob oedran a gallu.

I gael rhagor o wybodaeth am feicio yn Sir Conwy, ewch i wefan Beicio Conwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.